Saken har vært oppe til behandling i flere omganger. Vedtaket fra kommunestyret om at det skal etableres en ny, kommunal barnehage sentralt i Hokksund står fast.

Spørsmålet har vært hvor det finnes egnet tomt for den nye barnehagen. 14. oktober ble politikerne i Formannskapet forelagt ulike alternativer for mulig plassering. De valgte å følge kommunedirektørens anbefaling om en midlertidig barnehage i Kirkeveien i Hokksund.

Alternative plasseringer

Lokaliseringsalternativene som er vurdert er Loesmoen, Eikertun, Kirkeveien og Øvre Eiker stadion. Av disse valgte politikerne å gå inn for Kirkeveien. Begrunnelsen er at tomta ligger svært sentralt, med gåavstand til trafikknutepunkt, området er stort og har potensiale for utbygging og fortetting. Hva som skal gjøres med bygget som står der i dag, er ikke avklart ennå.

Midlertidig løsning

Kommunedirektøren mener det kan være hensiktsmessig med en midlertidig modulbyggløsning for å få en barnehage på plass raskt, samtidig som at barnehagen ikke hindrer gode helhetlige løsninger på sikt, gjennom reguleringsarbeidet. Barnehagen kan flyttes til en permanent plass senere. Midlertidig plassering kan fint gjennomføres i Kirkeveien da området skal igjennom en reguleringsplan. En midlertidig barnehage kan være på plass i løpet av ett til to år.

Læringsverkstedet bygger nytt

Læringsverkstedet ønsker å bygge nytt i Hellefossveien i Hokksund. Formannskapet opprettholdt kommunedirektørens anbefaling om at Læringsverkstedets to barnehager i Øvre Eiker (Sundbakken og Rørensletta) gis forhåndstilsagn til det samme antall plasser som disse to barnehagene representerer i dag. Det medfører samlokalisering av de to barnehagene. Denne barnehagen har anslått oppstart i august 2022.

Saken skal opp til endelig vedtak i kommunestyret.