Blant innbyggerne er det åpenbart stort flertall for at vi må få Buskerud, Akershus og Østfold tilbake, men vi vet av erfaring at innbyggernes ønsker ikke alltid tas hensyn til.

At enkelte høyre-politikere stadig kommer med argumenter mot oppløsing, er ganske naturlig, det var jo deres statsråd som var arkitekten bak den merkelige konstruksjonen. At enkelte sentrale AP-politikere begynner å vise usikkerhet, er mildt sagt uventet, selv om det kanskje ikke overrasker folk fra Nedre Eiker, som både har erfart at AP-politikerne har gått fra sine egne valgløfter og oversett folkets mening.

Signalene om at Viken-oppløsningen ikke ville bli like enkel som forutsatt kom raskt etter årets stortingsvalg. Fylkesrådsleder Tonje Brenna fra AP var raskt på banen og fortalte at denne saken skulle utredes nøye og behandles på nytt av fylkestinget når tiden var moden. Fylkesordfører Rydberg var nesten like rask med å mene at Viken burde få mer tid på seg før noe vedtak om oppsplitting kunne tas. Begge hadde tidligere stemt for at giganten skulle oppløses uten noen form for forbehold eller nærmere utredninger.

Mange kan nok mene at slike saker bør utredes, men husk at hele etableringen av Viken ble gjort uten noen som helst form for utredning.

Ved etableringen skrev det nye fylkesrådet i Viken; «Viken er en liten hensiktsmessig konstruksjon». Buskerud Aps leder uttalte at «det finnes ingen tiltak i regionsreformen som ikke kan håndteres i den eksisterende strukturen». Alle var enige om at Viken skulle oppløses hvis vi fikk ny regjering i 2021.

Nå kommer imidlertid innspill om at kostnadene ved oppløsningen kan bli uforsvarlig høye, nesten like høye som kostnadene til selve etableringen. Det er mildt sagt et paradoks at de som uten noen form for utredninger vedtok å tvangs-sammenslå Buskerud, Akershus og Østfold, og brukte et par hundre millioner på det, bruker kostnadsargumentet mot oppløsning. På sikt er det god grunn til å tro at oppløsning snarest mulig vil spare oss for betydelige høyere driftsutgifter i mammutfylket. Bare bygging av nytt fylkeshus vil påføre samfunnet det flerdobbelte. Det finnes et klart demokratisk mandat til å oppløse Viken om man tar hensyn til innbyggernes ønsker. Om åpenbart feilaktige vedtak ikke kan omgjøres, viser det en stor svakhet ved det politiske systemet og svekker politikernes anseelse.

Det er derfor merkelig at enkelte ledende politikere i Viken plutselig ikke er like tydelige. Det kan medføre at oppløsningen kan la vente på seg eller kanskje ikke blir gjennomført.

Hele regionsreformen virker ganske meningsløs, særlig for Buskeruds del. Etter mange års samarbeide mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold, utgjør vi plutselig et fylke sammen Akershus og Østfold. Politireformen gjorde oss til et felles politidistrikt med Vestfold og Telemark. Strukturreformen likeså, men da med Agder i tillegg. Det finnes altså ingen logisk sammenheng mellom de ulike reformene.

Det er ikke størrelsen som avgjør. Vi trenger hensiktsmessige og effektive kommuner og regioner.

Vi er ofre for en reformhunger, eller politisk markeringsbehov, basert på dogmer og floskler som gir helt meningsløse, unaturlige og uforståelige konstruksjoner, som overhodet ikke tar hensyn til innbyggernes interesser, tilhørighet eller historieDet blir spennende å se hvordan oppløsningen av Viken blir håndtert. Står politikerne ved sine løfter denne gangen?

Personlig er jeg redd oppløsningen av Viken henger i en tynn tråd etter at vi ser innspillene fra ulikt politisk hold. Kan det være at Viken har blitt en større arena hvor noen politikere trives bedre enn i de gamle, mindre fylkene? Det gir ikke mammut-Viken større legitimitet.