(Drammens Tidende)

Etter en måned med inngripende koronatiltak, er det duket for en runde justeringer og lettelser.

Til og med fredag 14. januar er det strenge karanteneregler, rødt nivå på videregående, gult nivå i grunnskolen, begrensninger på idrett og kultur samt total skjenkestopp over hele landet.

Det var allerede varslet lettelser og justeringer fra sentrale regjeringsmedlemmer denne uken. Helsedirektoratet og FHIs faglige råd veier vanligvis tungt når vår utøvende myndigheter bestemmer seg for veien videre.

Hjemmetesting i stedet for karantene

De foreslår nå å erstatte karantene med testing. Med høy smitte og strenge karanteneregler har arbeidsplasser blitt påvirket av at mange må holde seg hjemme.

Nå foreslås lettelser i form av at folk kan teste seg daglig i stedet for å holde seg hjemme i karantene.

Helsedirektoratet har i sitt faglige råd til regjeringen åpnet for å oppheve den totale skjenkestoppen.

– Dersom dette forslaget vurderes, kan skjenkestopp på et gitt tidspunkt innføres for å redusere risikoadferd. Hva som skal være det nøyaktige klokkeslettet vil være skjønnsmessig vurdering. Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesiutasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper, skriver Helsedirektoratet.

Også for idretten foreslås det endringer. Det anbefales at det åpnes mer opp for aktivitet for voksne og eldre utendørs, også uten anbefaling om avstand.

Innendørs anbefales det at man kan møtes maks ti personer til aktivitet innendørs, men da med én meters avstand.

For barn og unge er anbefalingene at all utendørs aktivitet kan gå som normalt. Innendørs må gruppene være på rundt «20 personer eller klasse/kohort».

Opptil 200 personer

For kulturlivets del anbefaler FHI og Helsedirektoratet at opptil 200 personer bør heretter kunne samles på innendørs arrangementer, dersom de har fast plass.

Forutsetningen er at arrangementet er smittevernmessig forsvarlig, med munnbindpåbud for publikum.

Uten fast plass anbefales en maksgrense på 20 personer.

Vraker rødt nivå

Rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig, mener Helsedirektoratet og FHI.

Det kommer fram i det faglige rådet fra helsemyndighetene.

– Det finnes ikke tiltak som i tilstrekkelig grad kan bøte på de negative konsekvensene som redusert tilstedeværelse på skolen medfører, skriver Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Saken oppdateres.