Mandag morgen delte Øvre Eiker kommune en melding om at det er ventet mye regn og kraftige regnbyger mandag, og første del av tirsdagen.

Mange steder vil få rundt 30–40 millimeter med nedbør i løpet av 24 timer. Der de kraftigste bygene treffer kan det også bli opptil 70 millimeter nedbør i løpet av ett døgn.

Konsekvenser og råd

Konsekvenser av regnværet kan være skredhendelser, og enkelte bane- og veistrekninger kan også bli stengt. Kommunen skriver at flomskred har lang rekkevidde, og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Dette er kommunens råd:

  • Hold deg oppdatert på utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, i tillegg til værradaren.
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.