For åtte uker siden presenterte Eikerbladet resultater fra flere meningsmålinger i Eikerkommunene. Bevegelsene fra forrige valg til kommunestyret var til dels store, og målingene ga også noen overraskende svar. Denne uka kommer vi med nye lokale meningsmålinger.
Det er viktig og riktig å poengtere at dette er meningsmålinger som gir et øyeblikksbilde, og dermed ikke er noe valgresultat. Likevel gir målingene et uttrykk for svingninger og trender. Svingninger i lokale politikeres nerver skaper det nok også. Snart kan dere puste ut, og forholde dere til realiteter. Vi unner dere det.

Et entydig trekk både lokalt og over hele landet er at det blåser en grønn bris. Både Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne vil etter alt å dømme gjøre et kanonvalg i de fleste kommuner. KrF ser ut til å gjøre et katastrofevalg i Eiker, men også i det nye fylket Viken, hvis vi skal lite på ulike meningsmålinger.
Det er selvfølgelige flere årsaker, selv om debatten oppleves som svart/hvit.

Mye, altfor mye, av fokuset har fått et preg av å være en bykamp. Vi har hørt snakk om bom og bompenger i hele sommer. Bompenger for å redusere biltrafikken inn i byene, samtidig som de kollektive tilbudene må styrkes. Regjeringens samstemthet i hva de egentlig har blitt enige om har slått sprekker. Det gir ingen styrket posisjon for dem.

Les også

– Jeg blir nesten kvalm av pengedrysset i valgkampen

 

Alle reformene som er gjennomført, eller i ferd med å bli det, blir av mange sett på som en tapping av Bygde-Norge; en sentralisering.
Vi forstår at det må settes inn kraftigere politikraft for å etterforske «ny» kriminalitet. Løses dette ved å legge ned, eller strippe lokale lensmannskontorer for betjenter? Er de kompetente til å etterforske digital kriminalitet?
Det snille svaret er trolig: ikke nødvendigvis. Dette svir for regjeringspartiene og Ap, selv om Støre & co. plutselig skiftet mening i politireformen. KrF får juling av velgerne på bakgrunn av det politiske veivalget, og ikke minst sine holdninger til abortloven.

Mange velgere er fortsatt usikre. Skal du stemme av gammel vane, noe nytt, etter blir du sittende på gjerdet?

Valgkampen er bypreget, snever og lite dominert av lokale saker.

LES OGSÅ:

Nedre Eiker: Et splittet folk på vei inn i nye Drammen

MDG – er tredje størst i Nedre Eiker: – Wow! Kult!

Øvre Eiker Sp med kjempebyks på fersk meningsmåling: – Blir vi nest største parti blir jeg godt fornøyd

Folkets ordførerfavoritt: Kvale i knepen tet foran Tollefsen - Tokerud halter