Økt kvalitet, nye impulser og utveksling av erfaringer er stikkordet når EU skjenker Buskerud fylkeskommune to millioner kroner fra utdanningsprogrammet, Erasmus+.

Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014–2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

Internasjonalt samarbeid skal bidra til økt kvalitet gjennom samarbeid, nye impulser og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser.

På sine nettsider skriver Buskerud fylkeskommune at dette er første gangen de har søkt om slike midler. Det ble topplassering på listen over mottakere på første forsøk. Fylkeskommunen er nemlig den i landet som har fått mest i denne runden pålydende 1,86 millioner kroner.

– Dette vil gi økt kulturell forståelse og innblikk i andre lands skolesystem, sier Jan-Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning i Buskerud fylkeskommune på BFKs hjemmeside.

Ansatte kan dra på jobbskygging, kurs og konferanser i andre land med mål å styrke samarbeid på tvers av landegrenser, skriver fylkeskommunen.

– Vi er storfornøyde med denne muligheten! Åssiden videregående skole er en internasjonal skole allerede gjennom elevgrunnlaget vårt, sier rektor Ann-Mari Henriksen.

Hun får nå mulighet til å sende til sammen seks medarbeidere ut. De skal enten til Island, Danmark eller Finland.

– Intensjonen bak vedtaket i hovedutvalget i 2018 var nettopp at flere skal få del i muligheter som utveksling gir, gjennom å øke kompetanse og bygge nettverk lokalt og internasjonalt, sier Sissel Urke (Venstre), leder av hovedutvalget for utdanning i Buskerud.

– Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og for oss som skoleeier er det viktig at vi også retter blikket mot andre land for å utvikle oss. Det vi lærer av dem kommer våre ansatte og elever til gode, så dette er udelt positivt, sier utdanningsdirektør Jan-Helge Atterås.

LES OGSÅ: