Nå har forhåpentligvis alle som skal, sendt sin søknad om plass for videregående opplæring til høsten.

Når man har søkt på skoleplass for skoleåret 2023–24 så har man søkt ut ifra en såkalt nærskoleordning. Det betyr at du fritt kan søke de utdanningsprogrammene og skolene du ønsker, men du vil likevel bli prioritert til nærskolen din.

Hvor kommer den
fra, denne trangen til å legge seg bort i folks liv, til å detaljstyre og ha kontroll?

Når det kommer til viktige avgjørelser som faktisk kan få konsekvenser for resten av livet ditt, så bør vel virkelig ikke en faktor som hva postnummeret ditt er, få være med på den avgjørelsen?

I nye Buskerud
vil vi ha rundt 8000 elever i den videregående skolen, mange har et ønske om å gå på nærskolen sin, og det er selvsagt helt greit, men for de som vil noe annet, for de som har andre ønsker og andre behov, skal de bare bli avspist med et: «Beklager, du bor på feil sted»?For meg er det helt innlysende at hver og en må få velge utdanningsløp -og skole, ut i fra et selvstendig ønske for sin egen fremtid.
Å kunne bestemme selv hvilken videregående skole man vil gå på, fremstår for meg som det absolutte minimum av frihet man må kunne tilby de som står i denne spagaten av alle valg man må ta.

Motiverte elever, som vil bli noe, som fullfører utdannelsen sin og skaffer seg den kompetansen vi så sårt kommer til å trenge for å kunne opprettholde samfunnet vårt med den standarden vi ønsker oss, DET er det vi trenger!

De som søker VGS nå skal jo bidra med innovasjon og utvikling, slik at vi kan glede oss over levende lokalsamfunn over hele Norge! Da kan vi ikke legge begrensinger på hvilken skole man kan begynne på.
Det vi faktisk må gjøre er å applaudere alle som har drømmer og mål, som vil bidra, og som vet at nøkkelen til en god fremtid er kunnskap og innovasjon, ikke stagnasjon og begrensninger.

Når valgdagen kommer er egentlig det aller viktigste for meg at du bruker stemmeretten din. Om jeg skulle komme med en enda tydeligere anbefaling så ville jeg anbefale deg å stemme på dem som i størst mulig grad fremmer og legger til rette for valgfrihet for ungdommene våre, de som bidrar til at drømmene du har i livet er innenfor rekkevidde.
Og sånn sett bør jo Høyre vurderes som et godt alternativ!

Godt valg!