Hvis man vil at elevene skal lære bedre, er en midlertidig stans av fraværsgrensa feil vei å gå. En midlertidig stans av fraværsgrensa vil ikke hjelpe de svakeste elevene, det vil gjøre det vanskeligere for dem senere i livet.

Før unntaket gikk fraværet i videregående skole ned, men det er fremdeles altfor høyt. Selv om flere og flere fullfører videregående er det fremdeles 1 av 5 som ikke fullfører. Dette er problematisk, og det er ofte de elevene som sliter aller mest som faller fra.

For å redusere udokumentert fravær og for å følge opp elever som sliter bedre, innførte Høyre fraværsgrense i videregående skole. Etter innføringen av fraværsgrensa har fraværet i videregående opplæring gått dramatisk ned. Fraværet har holdt seg lavt og ligger fortsatt rundt 40 prosent lavere enn før fraværsgrensen ble innført. Sluttrapporten for evalueringen av fraværsgrensen viser at frafallet har gått ned for alle elever. De elevene som hadde høyest fravær er de elevene som har redusert fraværet sitt mest. Læringsresultatene har også gått opp. Samtidig er det fortsatt behov for å følge opp elevene som sliter mest på en bedre måte.

Det å fjerne fraværsgrensen vil gjøre det vanskelig og uoversiktlig å holde styr på sitt eget vurderingsgrunnlag. Med fraværsgrensen så visste du at det var inntil 10 prosent før du måtte begynne å dokumentere fraværet ditt. Da var det et oversiktlig system på det, som gjorde det enkelt for elevene å følge opp fraværet sitt.

Unge Høyre vil at elevene skal lære best og mest mulig, men det forutsetter at elevene er på skolen. Vi gjør elevene i videregående skole en stor bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte, og det bidrar også til å forberede dem til et arbeidsliv der udokumentert fravær ikke er akseptabelt. Derfor synes jeg det er rart at Tonje Brenna som kunnskapsminister vil fjerne fraværsgrensen.

Dagens fraværsreglement sikrer at årsaken til elevenes fravær blir fanget opp på et tidlig stadium.

Med regjeringens forslag vil det ta lengre tid før man muligens oppdager at noe er galt.

Derfor må vi ha en streng grense for udokumentert fravær for å sørge for at årsaken til fraværet blir fanget opp tidlig nok.

Problemet er ikke at folk går og tester seg eller søker legeerklæring når de er syke –problemet er hvis de ikke gjør det. Er det problemer med kapasiteten i fastlegetjenesten, så er det en utfordring som må håndteres uten at det går utover elevene.

Det er på tide at regjeringen tar tak i de faktiske problemene, framfor å skyve det over på oss elever. Fordi hvem er det som taper på at fraværsgrensen blir satt på pause? Jo, det er de elevene som ikke blir stilt krav til hjemme. Derfor ønsker Unge Høyre å gjøre fraværsgrensen bedre ved at det skal være gratis å få legeerklæring når man er under 18 år. Slik skaper vi Verdens Beste Skole!