(Drammens Tidende)

DT kommer tilbake med mer om saken.