Ordfører Knut Kvale mottok i dag beskjeden om dødsfallet.

- Dette var en trist beskjed å få. Mine tanker går først og fremst til pårørende og venner som har mistet en de er glade i. Vi har under hele pandemien vært forskånet mot å miste en av våre innbyggere til korona, og jeg håper folk husker på at pandemien ikke er over. Vi må fortsatt være forsiktige, for ingen vet hvem som blir alvorlig syke, og vi har ingen å miste, sier Kvale i en pressemelding fra