14. oktober fremmet Fremskrittspartiets kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad forslag i Stortinget om å fjerne innsigelsesmuligheten fra Statens vegvesen og fylkesmannen i arealsaker

Dette handler om å fjerne dårlige og dyre byråkratiske løsninger som hemmer verdiskaping i kommunene. Jeg har sett meg lei på mengden av innsigelser på gode ideer fra næringsliv, privatpersoner og dyktige lokalpolitikere som blir overkjørt av Fylkesmannen eller Statens vegvesen.

Etter regjeringsskiftet i 2013 har signalene til fylkesmennene vært at lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere.

Når byråkrater ikke innretter seg etter politiske føringer så må vi endre loven. Det at innsigelsemuligheten eksisterer skaper i seg selv en uforutsigbarhet for privatpersoner og næringsliv. Jeg er sikker på at mange kvier seg for å sette i gang byggeprosjekter fordi du må igjennom et hav av hindringer før du kanskje får byggetillatelse etter kostbare og tidskrevende prosesser. Det må være mulig å bygge uten å møte et fjell av hindringer.

Særlig i distriktene er kommunene rike på areal og da må det legges til rette for at områdene kan benyttes, enten det er til næringsbygg, garasje, alpinanlegg eller hytter. Det har gått ut nok skriv og advarsel fra kommunaldepartementet om at fylkesmennene ikke skal overkjøre kommunene, dette blir ikke overholdt. Da må vi ta grep på andre måter.

Dette handler om at kommunene selv vet best hvordan ressursene i kommunen benyttes. Og arealsaker har man best kjennskap til lokalt. Et kommunestyre vet selv hvor det er planer om vei eller hvilken jorder som bør bevares. Samtidig må de få legge til rette for verdiskaping der det er mulighet for det.

Kommunepolitikeren fra Frp mener at uforutsigbarheten i byggepolitikken legger en demper på mulighetene for å skape verdier.

– Det er avgjørende at privatpersoner og næringsliv ikke føler en overhengende trussel for at offentlige reguleringer ødelegger muligheten til å skape verdier eller benytte arealer slik man ønsker. Prinsippet om lokaldemokratiet og tillit til kommunene står sterkt hos Frp