Avisa med hovedredaksjon på Kongsberg har 2.000 flere lesere i Forbruker og Medias andre kartlegging i år.
Lokallavisa i Eiker blir lest av 100 flere, sammenlignet med målingen første halvår i 2020.

Eikerbladet har nesten 10.000 lesere.

– Meget gledelig, sier daglig leder og ansvarlig redaktør Stig Odenrud i Eikerbladet.

Digital framtid

Mer eller mindre samtlige avishus i Norge opplever at det blir færre som leser avis på papir.

– Dette er en trend vi har sett over tid, og det vil bare fortsette. Det er fortsatt svært mange som ikke klarer seg uten papiravisa og kaffekoppen. Det blir det også muligheter til i mange år.

– Det gledelige er at utviklingen digitalt går motsatt vei enn papir. Det er mobiltelefonen som er den digitale vinneren. Mer enn tre ganger så mange leser Eikerbladet på mobil som på PC, og nesten seks ganger så mange som på nettbrett, forteller Odenrud.

Han tror at noe av årsaken er at nyere smarttelefoner har større skjerm som gjør at leservennligheten bedre.

Eikerbladet er den eneste medieaktøren med tilhold i Eiker som har dokumenterte opplags- og lesertall.

Opplag

Opplagstallene viser litt andre trender enn lesertallene. I region Buskerud Vestfold er det Røyken og Hurums avis som prosentvis vokser mest. Både Bygdeposten og Drammens Tidende har også framgang, mens Eikerbladet noterer en liten minus i opplag.

– For hele konsernet har vi en total framgang på cirka 1,5 prosent. Det er en større vekst digitalt enn tilbakegangen på papir, forteller direktør utgiverspørsmål og samfunnskontakt Stig Finslo i Amedia.

FAKTA

I samarbeid med Kantar presenterer MBL offisielle lesertall for norske aviser, nettaviser og magasiner/ukeblader.

Tallene presenteres to ganger i året, vanligvis i februar/mars og i september.

Utvikling lesere

Avishus Endring I %
Bygdeposten - 5,2
Drammens Tidende - 0,8
Eikerbladet 0,1
Gjengangeren - 0,3
Jarlsberg avis - 0,7
Laagendalsposten 2,0
Lierposten - 0,4
Røyke og Hurums avis - 0,3
Sande avis - 0,1
Sandefjords blad - 2,0
Svelviksposten 0,0
Tønsbergs blad - 3,4
Østlands-posten - 0,2
Øyene - 0,3

TABELL: Utvikling av lesere fra 1. til 2. halvår i 2020.
KILDE: Mediebedriftenes Landsforbund/Kantar