Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet fire nye smittetilfeller med covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet.

To av de smittede er tilknyttet Stasjonsgata legekontor i Hokksund. Smittekilden er ukjent, og legesenteret holder i første omgang stengt til og med mandag 13. september. Berørte pasienter er varslet av legesenteret.

En person har ukjent smittekilde, og smittesporing er ikke ferdigstilt. Den siste har kjent smittekilde, var allerede i karantene og har få nærkontakter. I tillegg er en elev på Eiker videregående skole smittet. Eleven bor i en annen kommune. Dette utløser testregime for 54 elever på 2. trinn.

Smitten i Øvre Eiker har mange berørte, og kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som litt uoversiktlig.