Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

– To dager på rad med veldig lave smittetall er hyggelig. Slike tall bidrar til at smittetrykket synker og er forhåpentligvis en motivasjon for oss alle. Hold fast på de gode smittevernrutinene, så bidrar vi alle sammen til å unngå en ny smitteoppblomstring, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 141 nye smittetilfeller. Dette er åtte færre enn i går, og smittetrykket nærmer seg raskt det laveste nivået som er blitt registrert i løpet av den foregående 14-dagersiden etter at Drammen kommune ble truffet av den tredje smittebølgen i mars.

– Det har gått raskt nedover de siste dagene. Dette skyldes at de dagene med høy smitte etter Kristi Himmelfartshelgen og id-feiringene nå ligger mer enn to uker tilbake i tid. Men etter dagene med høye smittetall for et par ukers tid siden, hadde vi et par dager med relativt lave smittetall. Så vi kan nok ikke forvente at det løpende smittetallet for de foregående 14 dagene faller like raskt de kommende dagene. Men vi regner med at det er mulig å få det noe lavere enn det nivået vi ligger på i dag, sier Johannessen.

Smittevernmiljøet i Drammen kommune trekker ingen konklusjoner basert på enkelttall, men smittetallet pr. uke gir en bedre pekepinn for hvordan smittetrykket utvikler seg.

Den siste uka i mars ble det registrert 352 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dette er det høyeste uketallet som ble registrert under den tredje smittebølgen. Etter den uka sank smittetallet pr. uke i seks uker på rad, ned til 67 smittetilfeller i den første uka i mai.

To uker på rad lå smittetallet på 67 tilfeller før det steg til 97 nye tilfeller i uka etter Kristi Himmelfartsdagen og id-feiringene. Denne uka ligger foreløpig an til å kunne bli den beste uka etter at den tredje smittebølgen kom i begynnelsen av mars.

– De to ukene vi registrerte 67 nye smittetilfeller, hadde vi henholdsvis 44 og 48 nye tilfeller i løpet av ukas fire første dager. Denne uka har vi så langt registrert 36 nye tilfeller. Hvis vi fortsetter sånn som uka har begynt, må vi nok 13 eller 14 uker tilbake i tid for å finne lavere smittetall. Så akkurat nå ser utviklingen både lovende og gledelig ut, sier Johannessen.

Han tar imidlertid ett forbehold. Selv om det har gått noen dager siden gjenåpningen av blant annet utestedene i Drammen kommune, er det litt for tidlig å trekke noen bastante konklusjoner.

– Det går noen dager fra man blir smittet til man får symptomer på koronasykdom. Deretter skal man bestille tid til testing og teste seg, og så skal prøvene analyseres. Vi må derfor være forberedt på at vi ikke nødvendigvis har sett alle konsekvensene av gjenåpningen ennå. Samtidig har det jo gått en drøy uke, og vi burde nok ha begynt å se tendenser til økende smittetall dersom gjenåpningen har ført til en markant økning i smitten. Tvert imot ser vi lave smittetall, og det tyder på at både serveringsstedene og gjestene i all hovedsak har fulgt anbefalingene som er gitt, sier kommuneoverlegen.