(Siste)

Vi etterspør også i større grad opplevelser og aktiviteter på feriestedet. Dette viser Tickets siste Sifo-undersøkelse.

58 prosent oppgir at de har forandret sitt reisemønster til utlandet i dag sammenliknet med for tre år siden. Av disse reiser en fjerdedel (25 prosent) på flere reiser utenlands. 21 prosent oppgir derimot at de reiser på færre reiser, og de som bor i Sør-Norge er overrepresentert her.

At det er flere som reiser mer enn som reiser mindre vises også i statistikken da antall bestillinger har økt med 39 prosent fra 2016 til 2018.

Saken fortsetter under bildet.

– At nordmenn liker å reise er konstatert for lenge siden. Det som er nytt er vi i dag gjerne reiser på flere, og oftere kortere reiser enn tidligere, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

Nesten hver fjerde reisende av de som har endret sine reisevaner, vil i dag ha flere opplevelser og aktiviteter på reisen. Det er spesielt i aldersgruppen 18-30 år at folk vil ha mer «action» på sin utenlandsreise enn tidligere, sammenliknet med øvrige aldersgrupper.

Dette spørsmålet ble stilt i undersøkelsen:

Har dine utenlandsreiser forandret seg de tre siste årene og i så fall hvordan?

Her er svarene:

 • Jeg reiser på flere utenlandsreiser (25 prosent)
 • Jeg vil oppleve mer/ha flere aktiviteter på reisen (24 prosent)
 • Jeg reiser på færre utenlandsreiser (21 prosent)
 • Jeg reiser oftere på kortere reiser (17 prosent)
 • Jeg reiser oftere til storbyer (17 prosent)
 • Jeg påvirkes mer av uroligheter og terrorhandlinger når jeg velger reisemål (16 prosent)
 • Jeg forsøker oftere å reise med bare håndbagasje når flyselskapene tar betalt for innsjekket bagasje (15 prosent)
 • Jeg bruker en større del av inntekten min på reiser (14 prosent)
 • Jeg er mer miljøbevisst, for eksempel klima-kompenserer eller unnlater å reise pga klimautslipp (8 prosent)
 • Jeg reiser oftere på charter (7 prosent)
 • Mer fokus på helse, trening, yoga og sunn mat på reisen (3 prosent)

(ANB)