Hassel fengsel var ikke som andre fengsel. Det var ingen murer eller gjerder. Ungdommen syklet over eiendommen, og lokalbefolkningen kjøpte grønnsaker fra fengselsgartneriet.

I 2019 ble driften lagt ned, dyra ble solgt og de innsatte reiste. Nå ligger deler av gården ute for salg til i underkant av fem millioner kroner.

Men, det er noe vesentlig som mangler – grunnet fradeling er det altså et landbruk uten bolig som selges. Det man riktignok får med på kjøpet er et stabbur, garasjebygg, redskapshus fra 2018, gartneri fra 1920, verksted fra 2000, veksthus fra 2005, verksted fra 2012 og en låve fra 1960.

– Man får en redusert pris på eiendommen da det ikke følger med bolig, men etter mitt skjønn får du veldig mange interessante bygninger og bra driftsjord, sier eiendomsmegler Henrik Tegneby i Tegneby & Grønnrød Landbruksmegling til Eikerbladet.

«Sanssouci»

Sanssouci, som før øvrig er fransk og betyr uten sorg eller bekymring, har i 101 år vært eid i fellesskap av kommunene Øvre Eiker, gamle Nedre Eiker, Drammen, gamle Ringerike, Lier, Kongsberg og Røyken.

Eiendommen har tidligere vært brukt til «praktisk jenteskole» og skole tilrettelagt for ulike grupper med spesielle behov. Fra 1920 til 1951 het stedet «Buskerud Skolehjem – for forsømte gutter».

I 1992 ble driftsansvaret overført til Justisdepartementet og fengselsdriften startet i november samme år. Det var personer med lange og alvorlige dommer (ikke sedelighet) som regel avsluttet soningen sin ved Hassel.

Etter mange år med nedleggelse hengene over seg, ble fengselsdriften lagt ned etter 27 år.

– Dette har vært et flott sted å jobbe, men det var ikke sånn vi tenkte det skulle bli, sa verksmester Jon Ranghildsrud på Hassel fengsel til Eikerbladet i januar 2019.

Bildeserie

Bli med inn i Hassel fengsel

Delt i tre

Hva neste kapittel for dette historierike området blir, er enda ikke visst.

I forbindelse med forberedelsene til salget er det nylig gjort en fradeling på deler av eiendommens areal. Gården selges derfor i tre deler. Det fradelte området besto av bygningsmasse for bolig tilhørende fengselsdriften samt øvrige boenheter på eiendommen. Det er derfor denne biten av kaka selges uten.

Styreleder i eiendomsstyret Sanssouci, Frode Bolstad, forteller at resten av eiendommen også vil bli lagt for salg – etter hvert.

– Landbruksdelen ligger nå ute for salg, mens resten skal reguleres til offentlig boligform. Det tar nok litt tid, for vi må ha inn en reguleringsarkitekt. Dette vil minimum ta et halvt år, sier styrelederen til lokalavisa i Eiker.

– Flere har tatt kontakt

Øvre Eiker kommune har således uttalt at det ikke vil bli satt vilkår for boplikt til eiendommen. Tegneby forteller at det er flere som har meldt interesse, uten at han kan røpe hvem de er og hvordan de ønsker å benytte området.

– Det er bra trykk! Hvis jeg hadde drevet med landbruk i dette området hadde jeg ansett dette som veldig interessant, sier eiendomsmegleren til lokalavisa i Eiker.

Les også

Det var en gang et fengsel