(Bygdeposten)

Fire av tilfellene har tilknytning til Hokksund barneskole og Skotselv barneskole. Det settes i gang testing ved skolene som følge av dette. Den femte personen er smittet på jobb i en annen kommune. Kommuneoverlegen vurderer smittemiljøet som oversiktlig. Det er med dette registrert totalt 505 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020, hvorav 300 er smittet i 2021.