Det skriver Drammen kommune i en pressemelding søndag formiddag.

Tre av dem som nå har fått påvist smitte, er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller, mens det for de to andre foreløpig ikke har vært mulig å fastslå sikker smittevei. Det arbeides videre med å kartlegge sannsynlig smittevei og nærkontakter.

- Vi har de siste to ukene hatt få nye tilfeller av koronasmitte pr. dag, og vi har sett en nedadgående trend i antallet personer som smittes av koronaviruset. Utviklingen i Drammen kommune har vært i tråd med utviklingen på landsbasis. At vi nå har fem påviste tilfeller i løpet av ett døgn, er i utgangspunktet ikke noe brudd på denne trenden. Vi kan ikke lese en trend ut av enkeltresultater. Men dagens tall på positive koronaprøver bør være en påminnelse til oss alle om å følge smittevernrådene fra nasjonale myndigheter. Vi må holde avstand til hverandre for å ta vare på hverandre, i tillegg til at vi må vaske hendene ofte og godt og ha god hoste- og nysehygiene, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Blant de som har fått påvist smitte i løpet av det siste døgnet, er det én beboer ved Saniteten bo- og servicesenter. Beboeren har vært i karantene i forbindelse med tidligere påvist smitte ved sykehjemmet, og det er ikke noen nye beboere eller ansatte ved sykehjemmet som er satt i karantene som følge av denne positive koronaprøven.

To av de fem som nå har fått påvist smitte, er ansatt innen helsesektoren. Den ene av dem jobber i nattjenesten i Drammen kommune. Vedkommendes nærkontakter er kartlagt, og to ansatte er satt i karantene.

I tillegg er én beboer ved Åskollen bo- og servicesenter og tre hjemmeboende satt i karantene som følge av at den ansatte har fått påvist koronasmitte.

– Pårørende til beboeren som nå er satt i karantene, er informert. De tre hjemmeboende og deres pårørende er varslet direkte av virksomheten som har ansvaret for hjemmetjenesten i de aktuelle kommunedelene, sier kommunalsjef Trine Aas som har ansvaret for hjemmetjenester og institusjoner i Drammen kommune.

Den andre ansatte i helsesektoren jobber utenfor Drammen kommune.

Det er nå totalt 171 påviste tilfeller av koronasmitte i Drammen.