Kjære nye folkevalgte, gratulerer med valget og lykke til. Dere som nå utgjør kommunestyret i Øvre Eiker og nye Drammen har helt sikkert mange visjoner og mål om hva dere synes er viktig å utrette. Hvis du trenger inspirasjon skal vi gi deg én utfordring.

Det handler om miljø og klima. Kanskje ikke så overraskende, men vi ønsker å være ekstremt konkrete. Vi ber deg om å sette et mål, ha en ambisjon som er mulig å nå og som er målbar. Vi skal inn på bygging av nye hus/hjem og rehabilitering av store offentlige (gjerne også private) bygg.

Her kommer det: Sørg for at det blir flere energipositive bygg. Altså at det ved valg av byggeteknikk, arkitektur, ventilasjon, byggematerialer produseres mer energi enn det som forbrukes. Teknologien finnes og den blir bare bedre og bedre. Sett et mål om at alle større kommunale bygg i Øvre Eiker og nye Drammen, og nye leilighetskomplekser som har flere enn 12 boenheter skal være energipositive fra 2025.

For dyrt, og det skjer så mye med teknologien at om vi bare venter et par år så blir alt billigere og bedre, vil mange svare.
Jo da, verden går framover og teknologien har nærmest ingen grenser. Men, at det er for dyrt og alt blir bedre seinere kan vi si i år, neste år, om fem år og ti år.

Vi vet at flere av tiltakene gjør byggingen dyrere, men mange av dem er spart inn i løpet av få år. Vi vet også at solcellepanel har en nedskrivningstid på 15–20 år, men at framtidige oppgraderinger fort kan halvere dette. Sammenlignet med flere andre land er vi som bor i Norge bortskjemt med lave strømpriser. Det er slett ikke sikkert det blir slik i all framtid.

Vi oppfordrer våre lokale politikere til å få ut finger'n. Vis at det finnes tak i dere. Ta ansvar, gjør oss i Øvre Eiker og nye Drammen til stolte klimapionerer.

Noen må alltid være først!

Øvre Eiker og nye Drammen må bli et eksempel for resten av landet.