Julaften blir det korte gudstjenester ute ved kirkenen i Vestfossen, Bakke, Bingen og Fiskum.

I Haug kirke blir det to gudstjenester inne. Disse er det påmelding til. Det kan nå være 50 til stede inne når kirken har nummererte plasser som folk henvises til. Ute kan man være 100.

1. Juledag blir det gudstjenester inne i Bakke og Haug.

Nyttårsaften er det tradisjonen tro midnattsmesse klokka 23, i Haug kirke.

Full oversikt

24. desember

Bingen kapellklokken 14:00Gudstjente UTE på kirkebakken
Bakke KirkeKlokken 16:15Gudstjente UTE ved Kirka
Fiskum kirkeklokken 16:00Gudstjente UTE ved kirka
Haug KirkeKlokken 14:30Gudstjeneste i Haug kirke. Påmelding via kirkens nettsider, eller ring 32252650
Haug Kirke Klokken 16:00Gudstjente i Haug Kirke. Påmelding.
Vestfossen kirkeKlokken 14:30Gudstjente UTE ved kirka
25. desember

Bakke kirke Klokken 11:00Høytidsgudstjeneste
Haug kirke Klokken 11:00Høytidsgudstjeneste. Påmelding
31. desember

Haug kirke Klokken 23:00Midnattsgudstjeneste