Kommuneoverlegen melder om at det er bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet. Personen har kjent smittevei i annen kommune og få nye nærkontakter i Øvre Eiker. Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen som oversiktlig.

Det er med dette registrert totalt 413 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 13. august 2021), hvorav 208 er smittet i 2021.