Kommuneoverlegen melder om at det har blitt bekreftet ett nytt smittetilfelle med Covid-19 (koronavirus) i Øvre Eiker det siste døgnet. Personen er smittet i en annen kommune, og smittevei er foreløpig ukjent. Det er registrert to nye nærkontakter i Øvre Eiker.

En annen person som oppholder seg som turist i kommunen har også testet positivt. Personen har kjent smittevei fra hjemkommunen. Ingen av nærkontaktene lokalt settes i karantene da de er fullvaksinert.

Det er med dette registrert totalt 407 bekreftede tilfeller av Covid-19 i Øvre Eiker kommune siden utbruddet i mars 2020 (per 27. juli 2021), hvorav 202 er smittet i 2021.

Dette melder Øvre Eiker kommune i sin daglige oppdatering.