Gå til sidens hovedinnhold

Ett nytt smittetilfelle i Drammen - engelsk mutasjon kan ikke utelukkes

Én person bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er foreløpig ikke kartlagt noen sikker smittevei i dette tilfellet, men smittevei via et kjent tilfelle med engelsk mutasjon kan ikke utelukkes. Personen som nå har fått påvist koronasmitte, er isolert, og aktuelle nærkontakter er kartlagt og satt i karantene.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av smittetilfellet som rapporteres i dag.

– Vi gjør en grundig jobb for å kartlegge en sikker smittevei for personen som nå har fått påvist smitte. Det er alltid viktig for oss å unngå smittetilfeller med ukjent smittevei, men spesielt viktig er det dersom det viser seg at det er snakk om den engelske virusvarianten i dette tilfellet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i en pressemelding fra Drammen kommune.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 15 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Dermed viser tallet på antall smittede personer i foregående toukersperiode fortsatt en nedadgående kurve.

Smittevernoverlegen sier at kommunen selvfølgelig er veldig oppmerksomme på smitteutviklingen og utbredelsen av den engelske virusvarianten. Han bekrefter at det er bekymrende at denne virusvarianten ser ut til å spre seg mye lettere enn andre varianter.

– Vi har et klart mål om å unngå at det muterte viruset får spre seg blant innbyggerne i Drammen kommune. Hvis det likevel skjer at vi får en utstrakt spredning, kan det i verste fall bli nødvendig med nye tiltak for å begrense smittespredningen, men vi håper selvfølgelig at dette ikke må til for å holde smittetallene lave, sier smittevernoverlegen.

Det vil uansett ikke være aktuelt med noen umiddelbare tiltak som følge av smittetilfellet som rapporteres i dag. Foreløpig er det heller ikke fastslått hvorvidt dagens rapporterte smittetilfelle skyldes den engelske virusmutasjonen eller ikke. Men selv om det ikke er aktuelt med nye tiltak nå umiddelbart, har smittevernoverlegen en klar oppfordring til alle innbyggerne i kommunen.

– Oppfordringen vi har kommet med over lang tid, står fortsatt ved lag. Hold avstand til alle som du ikke bor sammen med. Sørg for god håndhygiene og hoste- eller nysehygiene og vær hjemme hvis du er syk eller har symptomer på sykdom. Og så må du selvfølgelig teste deg selv om symptomene bare er svake, sier Sagberg.

Smittevernoverlegen minner om at omfattende testing er den beste måten å overvåke smittesituasjonen og avdekke eventuelle smittetilfeller. Hvis alle som har symptomer på luftveissykdommer, lar seg teste tidlig i et eventuelt sykdomsforløp, gjør det jobben med å fange opp sykdomstilfellet før det fører til spredning av sykdommen til andre personer, mye enklere. Da blir smittekjedene brutt tidlig, og færre utsettes for smittefare.

Siden begynnelsen av mars har 2.414 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Kommentarer til denne saken