NRK og Amedia utførte nylig en stor meningsmåling hvor de stilte innbyggerne i Viken følgende spørsmål: - Det pågår en diskusjon om hvorvidt storfylket Viken skal oppløses, og at Akershus, Buskerud og Østfold igjen blir de gjeldende fylkene. Mener du at fylket Viken bør oppløses?

På denne svarer 56 prosent ja til oppløsning, mens 27 prosent sier nei. Flertallet i befolkningen vil oppløse Viken. Dette er en måling som bekrefter det Senterpartiet har sagt hele tida. Folk vil ikke ha Viken. Nå skal vi lytte til dem. Akershus, Buskerud og Østfold skal gjenopprettes.

For oss handler dette om demokrati og tjenester nær folk. Viken strekker seg fra Halden til Hardangervidda og har nesten 1,3 millioner innbyggere. Dette er altfor stort til å være samme fylke. Folk vil ha nærhet. Det skal vi nå levere på.