Videoen ble lagt ut på Facebook og viser biler som tilsynelatende kjører over fartsgrensen. Den har blitt sett over 10.000 ganger, og skapt sterke reaksjoner.

– Det er noens pappa og ektemann som jobber langs veien, og når veien er ferdig blir det bra for deg og meg. Tenk litt på det, skriver en Facebook-bruker.

Lastebiler kjører i 100

Ved veiarbeid blir fartsgrensene ofte satt ned for å ivareta sikkerheten til bilistene – og sikkerheten til de som jobber med veiarbeidet.

E134 skal utvides mellom Shell og gamle Mjøndalen bru for å gi plass til midtdeler, og fartsgrensen er derfor satt fra 80 kilometer i timen til 50. Bakgrunnen for prosjektet er at strekningen har vært utsatt for mange møteulykker, og Treffen syns derfor at det er trist det skal være så farlig å jobbe der.

– Dette er første gang jeg jobber på et prosjekt så nærme veien, i så lang tid. Det føles ikke trygt, sier Treffen til Eikerbladet.

Han har kjørt gravemaskin i 17 år, men har aldri følt seg så sårbar som nå.

– Hele dagen sitter jeg inntil veien og kjenner trøkket fra lastebilene som dundrer forbi meg, forteller han.

Treffen hevder at de største syndebukkene er lastebilsjåførene som kjører i opp mot 100 kilometer i timen.

– Jeg har pratet med flere andre lastebilsjåfører, og de skjønner ikke hvordan de klarer å holde så stor fart. Vi har skjært og sporet ned asfalten, noe som gjør veien vinglete. Lastebilene kjører på skrå nedover her, forteller han.

Se videoen her:

Må kanskje kontakte politiet

Tom Hedalen er Statens vegvesens prosjektleder for E134-utbyggingen, og var nylig i møte med entreprenøren for å diskutere tiltak.

– Jeg kjører der hver dag selv, og hvis man overholder fartsgrensen blir det blinket med lys og man blir tutet på, sier Hedalen.

Han forteller at de har satt opp fartsgrensen til 70 på strekningene det ikke foregår veiarbeid for øyeblikket.

– Vi har merket at det har blitt bedre etter det, men det er fortsatt mange som ønsker at det skal være 80. Man må huske at vi ikke bare setter ned fartsgrensen på grunn av dem som jobber langs veien, men for dem som kjører der. Vi har slått av belysningen der, det er ikke rekkverk og kjørebanen er smalere.

– Hvis det ikke blir bedre nå må vi etter hvert kontakte politiet, sier prosjektlederen.

Gule skilt gjelder

Mange tror visst at de gule skiltene er oppfordret hastighet i sonen det foregår arbeid i, men det stemmer altså ikke.

– Gult skilt varsler arbeidsområde og har akkurat samme funksjon som andre skilt. Det er ikke pålagt hastighet, men maksimal, sier Hedalen.

Du vil med andre ord også i slike soner risikere bøter, og når fartsgrensen er 50 kilometer i timen, er det ikke store overtredelsen som skal til før boten svir godt.

– Det er mange som sitter med telefonen i hånda, og det er nesten det mest skremmende, sier Treffen.

Du kan bruke mobiltelefonen under kjøring når mobiltelefonen er håndfri eller plassert i en holder. Men du mobiltelefonen på feil måte? Da er boten 1.700 kroner i bot samt 2 prikker i førerkortet. Enda verre – du kan utsette deg selv eller andre for en ulykke.

Forenklede forelegg for fartsgrenser på 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er:

til og med 5km/t = 800,-
til og med 10km/t = 2.100,-
til og med 15km/t = 3.800,-
til og med 20km/t = 5.500,-
til og med 25km/t = 8.500,-

21 drept

Det er ikke bare for å ta hensyn til arbeiderne langs veien at fartsgrensen blir betydelig senket, men også myke trafikanter.

Da etaten innførte rutiner i 2005 om å gjennomføre dybdeanalyser av alle dødsulykker i Norge, ble det mulig å avdekke omfanget av dødsulykker forbindelse med arbeid på/ved vei.

I løpet av perioden 2005–2015 har 21 fotgjengere og syklister i Norge blitt drept i trafikkulykker i forbindelse med veiarbeid, og oftest er det et tungt kjøretøy involvert i ulykken.

Rapporten viser at alle var godt kjent på stedet hvor ulykken skjedde, over halvparten bodde like ved ulykkesstedet.

– Vi er redde for at det skal skje stygge ulykker, sier Treffen.