Fire av ti i Buskerud som har kjøpt seg ny bil i år har valgt en elbil. I 2017 var tilsvarende knapt halvparten (17 %), ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. I Oslo kjøper seks av ti en elbil nå. Salget av antall diesel- og bensinbiler går ned, men volumbalansen mellom motortypene er omtrent 50/50. Dette er ingen nyhet, men det gjør noe med vårt forhold til bil, bilforhandlere, service og reparasjoner. Særlig i framtida. I løpet av få år vil «elbildopingen» i Norge opphøre, helt eller delvis. Når over halvparten av bilene er avgiftsfrie gjør det noe med inntektene til staten.

De mest ihuga vil stanse salget av nye petroleumsdrevne biler i dag. Det skjer ikke, men om noe få år er det en realitet. Vi som har levd en stund vet at når du kjøpte en Volvo i 1985 så var det nærmest en «renraset» svenske. Bilforhandlerne har samarbeidet de siste tiårene og kjøpt komponenter av hverandre, for til slutt å sette sitt eget emblem på doningen. Inn til videre har vi egne merkeverksteder og -forhandlere ikke langt unna stuedøra.

Tesla har satt en ny standard som alle andre kommer til å følge. Standarden innebærer langt færre servicepunkter. Du skreddersyr og kjøper bilen via internett, bruktbil også. Dette er ikke nytt, men det kommer bare til å øke. Det blir færre forhandlere; bilmerker også. De to-tre siste årene har vi sett at bilgiganter i norsk målestokk, som for eksempel Bertel O. Steen, har sikret seg retten til stadig flere merker.

Lokalt merket Hokksund Auto det da Bertel & co. tok over agenturet på Opel.
Når Bråtens Bilco neste år skal bygge opp igjen etter brannen, vil de helt sikkert ha et bygg som er fleksibelt, og som kan brukes til andre formål enn bare bil.

Endringene vil forenkle noe, men også gjøre det vanskeligere. Bil er for de fleste av oss den nest største «investeringen» vi gjør (mange ganger) gjennom livet. Vi vil gjerne ha et levende menneske å snakke med, både når det gjelder handel, reparasjoner og klager. Det kan hende det blir mindre å klage på i framtida. Det er færre komponenter i batteribilene, og det er en fordel.

Vi må også huske at Norge er en bilknøtt. På verdensbasis kjøper vi bare to promille (150.000 biler) av nybilene som blir produsert hvert år. Nye bildelingsordninger vil også gjøre at salget går ned.

Dette betyr store utfordringer for lokale aktører i bransjen. Bil krever store areal, og ikke minst en solid kapitalbase. Det er ikke helt usannsynlig at det meste av nybilsalg framover blir kjedestyrt i langt større grad enn i dag. Ikke helt ulikt mediebransjen, kanskje?

En næring med 50.000 med norske arbeidsplasser er under kraftig press.

Den nye bilsjefen i Hokksund frykter ikke framtida: – Fossil brenselmotor er langt ifra utlevd