Ferske tall fra årets inntak til videregående opplæring, viser at stadig flere ungdom velger yrkesfag. Av alle som har søkt VG1, har 52 prosent valgt yrkesfag på landsbasis. Det er bra, men vi må få andelen enda høyere opp. Innen få år vil Norge mangle opp mot 100.000 fagarbeidere. Størst er mangelen innen helsesektoren og bygg og anlegg. I Sveits velger 2/3 ungdom yrkesfag. Det er ingen grunn til Norge ikke skal ligge på samme nivå. En viktig del av løsningen er å gjøre hele skoleløpet før de begynner på videregående enda mer praktisk.

Jobben starter allerede i barnehagen. La barn leke, utforske og være kreative. La de være ute, bygge med lego eller bake brød. Ta barn tidlig med ut på gårdsbesøk, på byggeplasser, la de få møte kommuneoverlegen eller la de få sitte på i lastebilen med sjåføren som håndterer søpla vår. Viktigst av alt; helt fra barn er små skal de få høre at alle yrker trengs for at samfunnet skal gå rundt. Alle er like mye verdt.

Disse prinsippene må også videreføres inn i grunnskolen. De praktisk-estetiske fagene må få mer plass. Kunst og håndverk, musikk, kroppsøving og mat og helse blir alt for ofte nedprioritert i en hektisk skolehverdag. Ofte fordi de koster litt mer, tar mer fysisk plass og fordi de ikke er eksamensfag i ungdomsskolen. Det kan vi ikke lenger akseptere.

Alle trengs for at samfunnsmaskineriet skal gå rundt. Vi trenger at skolene i mye større grad gjør undervisningen mer praktisk. Det skal være en selvfølge at skolen benytter seg av ressurser og kunnskap som finnes i lokalmiljøet og næringslivet. I lokalmiljøet rundt de fleste skoler finnes det meste. Det finnes gårder hvor elever kan få innsikt i hvordan maten vår lages, det finnes museer som kan levendegjøre kulturhistorie og gi opplevelser, det finnes foreninger som kan lære elevene om jakt, fiske og friluftsliv, det finnes bedrifter som kan gi innsikt i hvordan hus bygges og i kommunens tekniske sektor kan man for eksempel besøke kommunens renseanlegg og lære om pH-verdier. Like viktig er det at skolen og lærere inviterer snekkere, bakere, sykepleiere, butikkmedarbeidere, lastebilsjåfører og andre fagfolk inn i klasserommet.

I 2010 innførte den rødgrønne regjeringa Arbeidslivsfag som et praktisk alternativ til tysk, fransk eller spansk. Dette har vært en stor suksess. Faget er et praktisk pusterom for mange teorileie elever. Senterpartiet har foreslått at dette er noe som skal tilbys på alle ungdomsskoler i hele landet. Dessverre har vi blitt bestemt gang på gang i Stortinget. Derfor er dette ikke noe alle elever har mulighet til å velge i dag.

Alle ungdomsskoler må legge til rette for minimum èn, gjerne flere, uke med arbeidsuke ute i bedrift. Erfaringene elevene gjøre seg i løpet av denne uka, kan potensielt påvirke yrkesvalget deres senere. Det er viktig at ungdom tidlig får kjenne på det å stå opp om morran, ha en leder som forventer at du gjør jobben din, lære om hvilke rettigheter du har ute i arbeidslivet og erfare at arbeid er bra for kroppen. Dette kan motivere dem videre til å skaffe seg seg deltidsjobb, helge- eller feriejobb, eller bare å hjelpe til mer hjemme med husarbeidet.

Skal vi klare å få til alt dette, er vi derimot avhengig av to faktorer; bedre kommuneøkonomi og rekruttering av flere lærere. Også disse to henger sammen. Mange kommuner sliter med å få endene til å møtes. Det fører til kutt i skolebudsjettene og det blir vanskelig å tiltrekke seg god faglig arbeidskraft. Derfor må en ny Senterparti-ledet regjering ruste kommunene med den økonomien de trenger. Skal vi videre klare å rekruttere flere til læreryrket, samt lokke de rundt 40 000 lærerne som jobber i andre yrker tilbake, så må vi øke lønna, gi lærerne mer pedagogisk frihet og fjerne unødvendig byråkrati, testing og måling. Vi må også fjerne kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen og innføre mer praksis i utdanningsløpet, samt fjerne kravet om tilbakevirkende kraft i de nye kompetansekrava.

Pandemien har også vist oss hvor sårbare vi er når det kommer til arbeidskraft. Vi er derfor nødt til å bli mer selvforsynt med fagfolk før neste og kanskje en enda verre krise rammer tilgangen på arbeidsfolk. Senterpartiet er klare for å starte arbeidet allerede dagen etter valget hvis vi får tillit til å styre.