Elleve personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. For ti av dem er smitteveien kjent, mens det fortsatt pågår smittesporing for den siste.

Ved Akademiet videregående skole Sundland er det påvist smitte, og elever og en ansatt settes i karantene.

Ingen av kommunens barnehager eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

Flere av dagens smittede er russ, og smittetilfellene berører flere ulike russegrupperinger. Noen av smittetilfellene knyttes også opp mot flere 17. mai-fester hvor det har vært en del deltakere til stede.

- Vi ser nå utbrudd knyttet opp til 17. mai og russefeiring. Det er utfordrende at flere av de smittede har veldig mange kontakter, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han understreker at smittesporerne opplever at den smittede russen samarbeider godt, men det er mange som skal kartlegges ettersom enkelte av de smittede har vært i flere sosiale samlinger etter hverandre.

- Vi ser at flere har lite symptomer, og det gjør at smitten lett kan spre seg flere ledd før det blir oppdaget. Og i verste fall oppdages ikke smitten før den når eldre generasjoner som får sterkere symptomer, sier Sagberg.