Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Eikerbladet ut 100.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

Dette er tredje året på rad som Eikerbladet deler ut så mye penger til lokale lag og foreninger. I fjor var det Øvre Eiker Idrettsråd og jentefotballen i Birkebeineren i Krokstadelva som fikk 50.000 kroner hver.

Søknadsfristen er 1. mars.

– Hver dag jobber vi for at Eikerbladet skal være en aktuell og viktig samfunnsinstitusjon i lokalmiljøet. Derfor føles det veldig godt å kunne å bidra med midler til dem som vil skape gode lokalsamfunn, og som ønsker å gjøre mer for barn og unge, sier ansvarlig redaktør i Eikerbladet Ola Niemann.

Skal deles ut 25 millioner

Både i 2020 og 2021 var det stor interesse rundt pengestøtten i vårt område. Niemann håper og tror det samme vil skje i år.

– Vi er fortsatt preget av pandemien som også har vært svært krevende for barn og unge. Det er alltid kult og inspirerende å bidra til aktivitet for barn og unge, og det oppleves ekstra viktig med tanke på den tiden vi er inne i nå, forteller Niemann.

Pengestøtten fra Eikerbladet inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Saken fortsetter under bildet.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er som nevnt 1. mars.

Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad