(Drammens Tidende)

DRAMMEN: 450 boliger skal bygges i drammensområdet de neste fem årene, dersom JM Norge får det som de vil.

Men det stopper ikke der. Nå er de på jakt etter flere tomter.

Sikret seg tre tomter

Eiendomsgiganten som ifølge egne nettsider omsetter for omtrent 16 milliarder i hele Norden, har følgende planer på de tre tomtene de har kjøpt så langt:

  • 50 leiligheter i Brandtenborggata 7 i Drammen sentrum.

  • 100 leiligheter i Arbeidergata 18 i Mjøndalen sentrum.

  • 230 leiligheter i Vintergata 11 på Sundland i Drammen.

JM Norge har betalt over 36 millioner sentrumstomtene i Drammen og Mjøndalen: 13,2 millioner for Brandtenborggata og 23 millioner i Arbeidergata. Salget av tomta på Sundland er foreløpig ikke tinglyst, og selskapet ønsker ikke å kommentere prislappen.

– Interessant marked

Svein Sundby er direktør for JM i Buskerud, Vestfold og Telemark. Han opplyser at de planlegger salgs- og byggestart for de nye prosjektene i løpet av 2021/22.

– Er det marked for 450 nye leiligheter i Drammen de neste fem årene?

– Vi anser Drammen som et interessant marked og ser et potensial og et boligbehov, særlig når det kommer til leilighetsprosjekter, sier Sundby.

For Brandtenborggata 7 og 9, Arbeidergata 18, 16 og 14 samt Klopptjerngata 3 og 5 har Jm Norge betalt over 36 millioner kroner.

– Behov for variasjon

Einar Jørstad er direktør for kultur, by- og stedsutvikling i nye Drammen. Han ønsker å besvare Drammens Tidendes spørsmål på e-post, og skriver at kommunen er opptatt av at boligtilbudet i kommunen skal treffe folk i alle aldre og livssituasjoner.

– Det vil være behov for variasjon i boligtilbudet i den nye kommunen sett under ett, og i de ulike kommunedelene, skriver han.

– Hva er behovet for boliger i nye Drammen?

– Behovet for boliger i den nye kommunen er ikke vurdert ennå, men vil bli gjenstand for vurdering blant annet i arbeidet med en ny kommuneplan.

Jørstad mener det er viktig med forutsigbarhet i årene som kommer.

– Det gjør vi blant annet ved å videreføre kommuneplanens arealdel og tilhørende arealplaner fra de tre kommunene. Ut over det er vi opptatt av å få et godt samspill med de ulike aktørene om samfunnsutviklingen og sikre god dialog.

– Forfallen bebyggelse

Flere bygg skal rives for å gjøre plass til de nye boligprosjektene. I Mjøndalen er det snakk om fem bygg. På Sundland vil gammel industribebyggelse jevnes med jorda – og i Drammen sentrum vil bygget som i dag huser Davids grill og pizza rives.

– Det er meget forfallen bebyggelse som står i Mjøndalen i dag. Det kommer til å bli en forskjønning av sentrum når vi bygger der. Det samme er tilfellet med Sundland, der det står mye tomme næringsbygg, sier Sundby.

– Hvilke vurderinger har dere gjort av det som skal rives?

Slike vurderinger gjøres alltid i kommunens reguleringsplan.

Ambisjon om ombruk

Selv om det nå skal rives bygg, har JM Norge likevel en ambisjon å få til mer ombruk av eksisterende bebyggelse.

– Det har blitt mye mer aktualisert å tenke på denne måten, og vi snuser på mulighetene som finnes, slik at vi kan få til mer ombruk. Men det må gjøres en vurdering fra prosjekt til prosjekt, sier direktør for markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål.

Det stilles strenge og spesifikke krav fra myndighetene til hvordan en bolig skal utformes. Kvarekvål mener derfor det er blitt større begrensninger på hvordan et bygg kan omgjøres til bolig.

– Det går blant annet på om bygget er funksjonelt. Og hvis man skal gjenbruke noe – går det rent teknisk? Er det mulig å få dokumentasjon på at de enkelte delene kan brukes om igjen – og er det eventuelt et marked for kjøp og salg av deler?

JM Norge er ikke helt ukjent i Drammen. De står blant annet bak boligprosjektet på Bragernes strand og Elvekvartalet.