(Bygdeposten)

Ringerikes Blad: Ringeriksordfører Kirsten Orebråten (Ap) og varaordfører Dag E. Henaug (H) har ventet og ventet på at reguleringsplanen skulle bli vedtatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fredag skjedde det historiske vedtaket ved Kongen i statsråd. Like etter fikk Orebråten en hyggelig telefon fra kommunalminister Nikolai Astrup.

Gode nyheter

– Dette er strålende nyheter i en krevende tid. Nå ser vi framover og gleder oss over at reguleringsplanen for det viktigste samferdselsprosjektet i moderne tid er vedtatt, sier hun.

De legger begge vekt på at dette er en historisk dag for hele Ringerikssamfunnet. Planen har ligget til behandling hos departementet siden 20. mai 2019, og de to lokalpolitikerne har ventet utålmodig på svar.

– Må komme med penger

Dag Henaug mener viktigheten av vedtaket ikke kan overvurderes.

– Dette er en statlig vedtatt reguleringsplan, og er et viktig prosjekt staten vil prioritere. Da forplikter de seg til å komme med de nødvendige bevilgninger. Vedtaket må følges opp. Jeg mener det er fult mulig å starte med forberedende arbeider allerede i år, og byggestart i løpet av 2021, sier Henaug.

Han mener dette også gir Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og ny E16 (FRE16) mulighet til å begynne å løse inn eiendommer nå.

Reguleringsplanen gjelder for Ringeriksbanen på hele strekningen fra Sandvika til Hønefoss. Her vil det bli dobbeltspor hele veien og mulig å ta toget til Oslo på under 40 minutter. Det blir jernbanestasjon i både Hønefoss og Sundvollen. Planen gjelder også for ny E16 på strekningen Høgkastet-Hønefoss og vil gi sammenhengende firefeltsvei mellom Sandvika og Hønefoss.

Uten kryss på Helgelandsmoen

Planen er vedtatt med liten utfylling på Sundvollen (alternativ A), uten motorvegkryss på Helgelandsmoen (alternativ B) og med deler av traseen over Mælingen på en 600 meter lang fylling (alternativ B). Dette er de løsningene som er anbefalt av Bane NOR og Statens vegvesen, og som gir den høyeste samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet, skriver departementet i en pressemelding.

– Er det en svakhet at ikke kryss ved Helgelandsmoen ligger inne i den vedtatte planen?

– Vi har aldri vært motstander av kryss ved Helgelandsmoen, men vi har samtidig alltid understreket at det viktigste er at prosjektet blir realisert, at vei og bane kommer, sier Henaug.

Han har forståelse for at prosjektet har valgt den billigste løsningen ved Mælingen.

Henaug og Orebråten mener prosjektet gir enorme muligheter for vekst i hele regionen. Politikken i alle de tre kommunene de siste årene har gått ut på å legge til rette for denne veksten.

Nå gleder de seg til å se anleggsvirksomhet i regionen i nær framtid.

– Koronasituasjonen gjør det også nødvendig med en motkonjunktur politikk, altså at staten setter i gang store, viktige prosjekter, for å holde hjulene i gang. Dette passer bra i den forbindelse, sier han.

Glede hos forkjemperne

Forum Nye Bergensbanen (FNB) ved daglig leder Hilde Magnusson er naturlig nok strålende fornøyd i dag. Dette innebærer jo en betydelig redusert reisetid mellom Oslo og Bergen også.

FNB er i dag svært fornøyd med at den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) er vedtatt i statsråd i dag. Dette er et klart signal på at Ringeriksbanen skal påbegynnes som planlagt i dagens NTP 2021/22, skriver de i en pressemelding.

– FNB setter nå sin lit til politikere på alle nivå, kommuner, fylker og Stortinget gjør det de har sagt det siste året, nemlig at de er klare på at de skal prioritere FRE16 og at tog er et satsingsområde i det grønne skifte. Vi har ventet lenge nok og FRE16 er et nasjonalt prosjekt som må prioriteres i statsbudsjettet for 2021, skriver de videre.

Planen må gjennom en ekstra kvalitetssikring av kostnader (KS2). Henaug håper denne prosessen går raskt siden planen er så gjennomarbeidet.