Det skjer på grunn av omfattende arbeider med midtrekkverk, siderekkverk, asfaltering og montering av lysmaster på den om lag 7,5 kilometer lange strekningen fra Mjøndalen til Langebru.

Helgestengingen 5. til 8. juni er nødvendig for å få veien ferdig til åpning en måned senere, i begynnelsen av juli 2020.
Kommende helg det jobbes døgnet rundt,. Det vil også medføre betydelige noe støy, varsler Statens vegvesen (SVV).

Det blir omkjøring via fylkesvei. 283 på nordsiden av Drammenselva mellom Krokstadelva og Hokksund.

I rushtrafikken fredag ettermiddag og søndag ettermiddag vil det imidlertid bli åpnet for noe enveistrafikk for å ta av for det største trafikktrykket.

Noen timer fredag ettermiddag 5. juni blir det åpnet for enveistrafikk mot Hokksund, mens det søndag ettermiddag 7. juni i noen timer blir åpnet for enveistrafikk retning Mjøndalen.

Veistengingen på E134 i Eiker er har blitt skiltet i god tid i forveien. SVV og entreprenøren beklager de ulemper dette kan påføre trafikantene og nærmeste naboer, men veistengingen er helt nødvendig for å bli ferdig til planlagt åpning av ny E134 i begynnelsen av juli.

Trafikksikkerhetstiltakene med midtrekkverk og vegbelysning mellom Mjøndalen og Langebru er ferdig fem måneder tidligere enn opprinnelig beregnet.