Disse lokalene må være tomme i løpet av måneden – ett år tidligere enn planlagt

«Sølfast park» er navnet på det nye boligprosjektet i Øvre Eikervei. For å gjøre plass til prosjektet måtte utviklerne få ut Visjon Norge først.