Fra rådgivende bystyrekomiteer til hovedutvalg med makt

Nye Drammen kommune skal trolig styres etter hovedutvalgsmodellen. Det betyr at dagens bystyrekomiteer uten beslutningsmyndighet forsvinner til fordel for hovedutvalg som får mer makt.