Gå til sidens hovedinnhold

Dette er utviklingen av koronaviruset i Norge

* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang hos en kvinne bosatt i Tromsø-området som hadde oppholdt seg i Wuhan-regionen i Kina.

* 8. mars: Antall smittetilfeller øker kraftig. Svært mange skyldes nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien.

* 12. mars: Regjeringen innfører de mest inngripende tiltakene i fredstid. Alle skoler og barnehager stenges ned. Også universiteter, høyskoler, frisører og treningssentre må lukke dørene.

– Det første covid-19-dødsfallet i Norge.

– Børsfall på 8,8 prosent på Oslo Børs. Krakk på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.

– Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn.

* 16. mars: Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke, med blant annet endringer i permitteringsreglene.

* 19. mars: Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned.

– Stortinget vedtar en andre krisepakke, som blant annet omfatter 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

* 25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole blir avlyst. Senere blir også alle muntlig eksamener i videregående skole besluttet avlyst.

* 31. mars: Partiene på Stortinget vedtar den tredje krisepakken. Den inneholder blant annet 5 milliarder kroner til kommuner og fylker, krisestøtte til studenter, momskutt, økt låneramme for Husbanken og penger til kompetanseheving.

* 6. april: Hver koronasmittet smitter i snitt 0,7 personer, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Ifølge helseminister Bent Høie (H) betyr dette at koronaepidemien i Norge nå er under kontroll.

* 16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Appen skal testes ut i Drammen, Tromsø og Trondheim.

* 20. april: Norske barnehager åpner igjen etter å ha vært koronastengt i fem uker. Også fysioterapeuter, psykologer og tannleger får gjenoppta virksomheten.

– Hytteforbudet oppheves.

* 27. april: Skolene åpner for elever fra 1. til 4. trinn, mens videregående skoler åpner for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner delvis.

– Frisører og andre tjenester med én til én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie og tatovering, får åpne.

* 30. april: Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke.

– Avstandsregelen endres fra to til én meter.

* 5. mai: Kollektivtransporten får en egen koronaveileder. Kun halvparten av passasjerkapasiteten kan benyttes.

* 6. mai: Alkoholserveringen i Oslo åpnes igjen, men kun der det serveres mat.

– Kompensasjonsordning på 300 millioner kroner for medier som har tapt inntekter på koronakrisen.

– Alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

* 7. mai: Ny kjøreplan for gjenåpningen av Norge lanseres.

– Arrangementer på offentlig sted blir tillatt for inntil 50 personer, forutsatt at deltakerne kan holde avstand.

– Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes til 20, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Dette gjelder også for treninger og annen organisert idrettsaktivitet.

– Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves.

– Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.

– Anbefalingen om hjemmekontor nedjusteres til kun å gjelde bedrifter med trange lokaler og ansatte som er avhengige av kollektivtrafikk.

* 8. mai: Hver fjerde permitterte er tilbake i arbeid, viser tall fra Nav. Om lag 400.000 mennesker registrerte seg som arbeidssøkende etter 10. mars.

– Personer som har vært koronasmittet, får karantenefritak i seks måneder.

– Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap, samt hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

* 11. mai: Landets yngste koronadødsfall registrert i Bjørnafjorden i Vestland. En mann, som ble nyretransplantert for 15 år siden, døde bare 41 år gammel.

* Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes for alle trinn i løpet av uke 20.

* 12. mai: Regjeringen legger fram et historisk krisebudsjett i revidert nasjonalbudsjett og foreslår å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet for å demme opp for koronakrisen – 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor.

– I budsjettet anslås et fall i BNP på 4 prosent i år og en arbeidsløshet på 5,1 prosent – den høyeste siden 1930-tallet.

* 15. mai: Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august, men varsler ny vurdering av reiseråd utover sommeren.

– Besteforeldre kan igjen møte barnebarna sine.

* 17. mai: Korona skapte historisk 17. mai-feiring med avlyste barnetog. I stedet kjørte kongefamilien i åpen bil gjennom Oslos gater, det var båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen.

* 18. mai: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å hindre spredning av koronavirus fram til 1. januar.

– SAS innfører påbud om bruk av munnbind på alle selskapets flyginger fram til 31. august.

* 27. mai: Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste pasientrettighetene gjeninnføres.

– Smitteverntiltakene i skoler og barnehager lettes opp.

– Besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves.

* 28. mai: I nye beregninger anslår FHI at mellom 30.000 og 40.000 nordmenn har blitt smittet av covid-19.

– Det åpnes for jobbreiser i Norden uten at man må i karantene ved hjemkomst.

* 29. mai: Ny tiltakspakke på 27 milliarder kroner skal hjelpe koronarammede næringer ut av koronakrisen.

* 1. juni: Fornøyelsesparker og serveringssteder uten matservering får åpne. Det samme gjelder organisert svømming.

– Det åpnes for tilnærmet normal treningsaktivitet for barn og unge opp til fylte 19 år.

– Svalbard åpnes for turister.

* 2. juni: Hele skoleklasser kan være samlet, uansett størrelse på klasserommet.

* 15. juni: Arrangementer med inntil 200 deltakere tillates.

– Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden, med unntak av Sverige der kun Gotland åpnes.

– Universiteter, høyskoler, fagskoler, treningssentre og svømmehaller åpner igjen.

* 16. juni: Seriespill i toppfotballen blir tillatt.

– Smittestopp-appen blir deaktivert som følge av et varsel fra Datatilsynet.

* 17. juni: Flyselskapet Norwegian innfører krav om munnbind på sine flyginger.

* 25. juni: Det er ikke lenger mulig å dra på karantenefri reise til Gotland.

* 28. juni: Testrutinene for utenlandsk helsepersonell strammes inn etter at en svensk lege, som hadde fått unntak fra karanteneplikten, og en svensk sykepleiervikar testet positivt for covid-19.

* 29. juni – 5. juli: Uke 27 ble den første uken uten koronadødsfall siden 12. mars.

* 7. juli: FHI får midlertidig forbud fra Datatilsynet mot å behandle personopplysninger i Smittestopp-appen.

*15. juli: Nordmenn kan reise til Europa uten karanteneplikt dersom smittesituasjonen tillater det.

– Innreiserestriksjonene for innbyggere i EØS- og Schengen-området oppheves

* 20. juli: FHI varsler at smittesituasjonen i Spania kan gå fra å være et «grønn» til «rød», og dermed utløse karantenekrav.

* 22. juli: En ny rapport fra FHI viser at nesten én av tre som ble bekreftet koronasmittet i uke 29, ble smittet i utlandet.

* 23. juli: En ansatt ved Stavanger universitetssjukehus tester positivt for covid-19, og til sammen 28 personer blir satt i karantene.

* 24. juli: Regjeringen åpner for reiser til fire nye svenske regioner – Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland – i tillegg til de tre fra før, Skåne, Kronberg og Blekinge. For Spania-reisende innføres det karanteneplikt fra midnatt.

* 26. juli: Et smitteutbrudd i Moss er under oppseiling. Smitten spores etter til et bryllupsselskap. De neste dagene får i alt 26 personer påvist smitte.

* 29. juli: EU-kommisjonen har kjøpt legemiddelet Remdesivir for 671 millioner kroner. Også Norge omfattes av avtalen.

– En ansatt ved St. Olavs hospital i Trondheim tester positivt på covid-19 etter å ha vært på utenlandsreise. 18 ansatte og fire pasienter blir satt i karantene.

* 30. juli: Sju personer i Sveio og Haugesund får påvist koronasmitte. Senere får ytterligere to påvist smitte, og en person blir innlagt på sykehus. 25 helse- og omsorgsansatte i kommunen blir satt i karantene.

* 31. juli: Fire besetningsmedlemmer på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen legges inn på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med koronasmitte. Alle ansatte og passasjerer må i ti dagers karantene.

– Regjeringen gir barne- og ungdomsidretten unntak fra énmetersregelen.

* 1. august: En eldre person og beboer ved Rosnes omsorgsboliger i Moss dør av koronarelatert sykdom. Dette er det første koronadødsfallet i Norge siden 17. juli. Smitten kan spores tilbake til bryllupsselskapet.

– Reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt, noe som medfører ti dagers innreisekarantene for alle som kommer fra landet til Norge.

* 1.– 3. august: 69 kommuner berørt av koronautbruddet på Hurtigrutens skip Roald Amundsen og FHI frykter et større utbrudd. Hurtigruten vedgår svikt i håndteringen og stopper alle ekspedisjonscruise-seilinger inntil videre Politiet etterforsker om Hurtigruten har brutt loven. Regjeringen strammer inn på cruisetrafikken og Høie sier tilliten til Hurtigruten er svekket

* 6. august: Utenriksdepartementet innfører karantenekrav etter reiser til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia. Anbefalingene endres også for flere regioner i Sverige.

– Helsedirektoratet jobber med å etablere koronatestsentre på grenseoverganger, flyplasser og havner i Norge.

* 7. august: Helse- og omsorgsminister Bent Høie setter alle planlagte grep for gjenåpningen av samfunnet på vent etter økte smittetall. Det blir forbudt å servere alkohol i hele landet etter midnatt fra og med natt til søndag 9. august.

* 9. august: Indre Østfold kommune forbyr alle sosiale sammenkomster etter at kommunen har fått en rekke smittetilfeller den siste tiden.

* 9.– 13. august: Fadderarrangementer for nye studenter avlyses flere steder i landet.

* 10. august: Nye testkriterier for covid-19 – ikke lenger nødvendig med legevurdering for å få test.

* 11. august: Helseminister Bent Høie advarer: Hvis smitten øker mye, må vi stenge landet igjen.

* 12. august: Regjeringen gjeninnfører karanteneplikt for alle som har vært i kontakt med en smittet person etter en kraftig økning i tallet på registrerte smittetilfeller den siste uka. I uke 31 ble det meldt 357 smittede, mot 199 uka før.

– Disse landene blir røde på UDs smittekart fra natt til lørdag 15. august: Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen. Rødt blir også Færøyene og Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland i Danmark, samt de svenske regionene Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. «Grønne» land blir heretter omtalt som «gule», for å understreke at alle ikke-nødvendige utenlandsreiser frarådes.

* 13. august: Bedrifter får permittere ansatte i ett år, sier statsminister Erna Solberg. Dette har vært et langvarig krav fra partene i arbeidslivet og den rødgrønne opposisjonen.

* 14. august: Regjeringen anbefaler at folk i Oslo og Indre Østfold bruker munnbind på kollektivreiser når det er fullt og umulig å holde én meters avstand. Anbefalingen gjelder i første omgang i to uker fra mandag 17. august.

* 16. august: Indre Østfold varsler at de l løpet av en uke gradvis vil åpne skolene og lette på andre koronatiltak.

* 17 august: Antallet registrerte koronasmittede i Norge passerer 10.000, viser foreløpige tall fra FHI. Om lag 95 prosent av 10.005 nordmenn som har testet positivt for koronaviruset, er friskmeldte.

* 19. august: Regjeringen setter av 900 millioner til en ny stimuleringsordning i kultursektoren fra oktober.

– 21 personer tilknyttet Norsk Toppidrettsgymnas på Lillehammer er bekreftet koronasmittet, melder NRK.

– Etter to uker med økende koronasmitte, var smittetallene igjen stabile i forrige uke, ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) siste ukesrapport.

– Over 300 personer må i karantene etter smitteutbrudd på treningssenter i Oslo.

– Korona-unntaket fra fraværsgrensen på videregående videreføres.

* 20. august: Totalt 71 personer er nå registrert smittet etter utbruddet på Hurtigrutens MS Roald Amundsen.

* 26. august: UD rødmerker reiser til Tyskland, Liechtenstein, også de svenske regionene Kalmar og Västerbotten ilagt ti dagers karantene. Endringene i reiserådet trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 29. august.

* 28. august: Munnbindanbefalingen i Oslo forlenges med én uke. Samtidig fjernes denne anbefalingen for Indre Østfold.

– Arbeidsledigheten sank med 16.300 personer i august. Ved utgangen av måneden var 216.400 personer arbeidsledige, ifølge tall fra Nav.

* 30–31. august: Hamar kommune stanses all idrett og kulturaktivitet for barn og ungdom under 19 år og både Hamar, Stange, Ringsaker og Løten stenger skoler ut uka etter 18 smittetilfeller knyttet til Ridabu skole.

– Norges Handelshøgskole stoppet all fysisk undervisning ved skolen fram til 11. september etter et større smitteutbrudd etter en studentfest uken før. Per 1. september hadde 76 studenter fått påvist koronasmitte.

* 1. september: Det ble i andre kvartal i år et offentlig underskudd for første gang på 25 år, ifølge SSB. Underskuddet er på 83 milliarder kroner, en nedgang på 10,3 prosent.

* 2. september: Fredrikstad og Sarpsborg melder om en økning av bekreftet koronasmittet knyttet til en samlingen i Skjeberg som ble arrangert i forbindelse med feiring av den muslimske høytiden ashura.

* 3. september: Regjeringen følger FHIs anbefalinger og innfører innreisekarantene for Italia, Vatikanstaten, San Marino og Slovenia, men fjerner rødt nivå for Kypros, de svenske regionene Värmland, Örebro, Gotland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten og regionen Sjælland i Danmark. Endringer i reiserådene trer i kraft fra midnatt natt til lørdag 5. september.

* 4. september: FHI har oppjustert anslaget over antallet smittede av koronavirus i Norge fra mellom 34.600 og 43.500 personer til mellom 55.000 og 73.000 personer. Bakgrunnen for de nye anslagene er ny kunnskap basert på de 11.000 personene som har testet positivt på covid-19.

* 5. september: Helsedirektør Bjørn Guldvog uttrykker bekymring for at folk glemmer alvoret i situasjonen. I en fersk undersøkelse oppgir 39 prosent at de er bekymret for å bli koronasmittet, en nedgang fra 46 prosent i august.

* 7. september: For første gang siden april er koronasmitten i Norge høyere enn i Sverige dersom man måler per innbygger. Bakgrunnen er utbruddene i Bergen og i Østfold, i tillegg til økt testing.

– Sarpsborg kommune vil anmelde arrangørene av et muslimsk arrangement i Skjeberg for brudd på smittevernreglene. Den siste uken er 219 personer koronasmittet, mens 2.300 personer i kommunene Fredrikstad og Sarpsborg er i karantene etter smitteutbruddet.

– Ifølge Bergens Tidende det påvist covid-19 hos til sammen 202 studenter i Bergen siden studiestart i august.

* 8. september: Bergen kommune setter kriseledelse etter en kraftige økningen av smitte de siste to ukene. Det innføres en rekke lokale koronatiltak. Fram til 18. september skal alle ansatte i kommunen som har mulighet ha hjemmekontor, private samlinger begrenses til ti personer og offentlige arrangementer til 50, og restauranter og barer må føre liste over besøkende. I tillegg innføres det en anbefaling om munnbind på kollektivtransport når det er trengsel.

* 11. september: Helseminister Bent Høie opplyser at Norge kan få rundt tre millioner vaksinedoser med avtalene som Sverige har gjort med vaksineprodusenter på vegne av EU og EØS-landene.

– FHI anbefaler at regjeringen fortsette å følge sin fastlagte koronastrategi, samtidig som det må planlegges for en ny, nasjonal bølge. Bedre testkapasitet, raskere svar og deling av data mellom kommunene og Folkehelseinstituttet pekes på som forbedringsområder.

* 12. september: Bergen kommune opplyser at det er registrert 43 nye smittetilfeller i byen siste døgn, noe som er det høyeste antallet under epidemien. 222 personer i Bergen registrert smittet sist uke.

* 13. september: FHI har registrert 265 koronarelaterte dødsfall her i landet siden mars.

– Norge har gått forbi Sverige i koronasmittespredning. Norge har 23,9 smittede per 100.000 innbygger, mens Sverige har 23. Det viser en VG-oversikt basert på tall fra de siste 14 dagene.

* 15. september: Norge har 28,35 koronasmittede per 100.000 innbyggere, viser ferske tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC).

– Én av tre arbeidstakere oppgir nå at de hovedsakelig har hjemmekontor. Det er færre enn i mars og april, men flere enn i august.

* 16. september: Byrådet i Bergen forlenger koronatiltakene til 22. september. Det er meldt om 27 nye smittede i byen det siste døgnet.

* 17. september: Hurtigruten stopper alle ekspedisjonscruise ut året for å hindre flere smitteutbrudd.

* 18. september: Ifølge SSB er det så langt i år innbetalt 541 milliarder kroner i skatt i Norge. Det er 69 milliarder, eller 11,2 prosent, mindre enn i samme periode i fjor.

* 21. september: Regjeringen legger fram en stortingsproposisjon med tiltak mot koronakrisen i norsk økonomi og næringsliv. Tiltakene som foreslås for høsten, vil koste 6,1 milliarder kroner. Dermed er totalprislappen for tiltakene så langt på om lag 126 milliarder.

– Oslo forbyr midlertidig samlinger med mer enn ti personer i private hjem. Dette skjer etter at det er registrert over 300 smittede i hovedstaden – mer enn 100 flere enn uka før.

– Bergen kommune opprettholder flere av smitteverntiltakene enda en uke selv om antallet koronasmittede i byen faller markant.

* 22. september: Ni av ti pasienter som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset, hadde en kronisk sykdom ved siden av, viser tall fra Dødsårsaksregisteret.

– Det blir kjent at nesten alle deltakerne på en busstur for pensjonister har testet positivt for korona. Reisefølget var innom seks overnattingssteder på turen gjennom Østlandet og Vestlandet. Passasjerene kom fra Jæren og var i alderen 67 til 84 år. Også flere smittetilfeller langs ruten knyttes etter hvert til bussturen.

* 24. september: Slottet avlyser den tradisjonelle stortingsmiddagen som følge av koronasituasjonen.

* 28. september: Oslo-byrådet innfører munnbindpåbud på kollektivtransporten og flere andre koronatiltak, men dropper samtidig flere av Helsedirektoratets anbefalinger.

* 29. september: Bergen fjerner de lokale koronatiltakene.

* 30. september: Regjeringen varsler lettelser i de nasjonale koronatiltakene fra 12. oktober. Blant lettelsene er slutt på den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt og en forsiktig gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år. Det åpnes for inntil 600 tilskuere på idrettsarrangementer.

– Sykehjemsetaten i Oslo kommune innfører nye smitteverntiltak. Alle medarbeidere må bruke munnbind kontinuerlig de neste to ukene.

– Flere kommuner rundt Oslo, deriblant Lørenskog, Ullensaker og Nesodden følge helseministerens anbefaling om å innføre strengere koronatiltak etter samme lest som Oslo.

* 1. oktober: Statsminister Solberg sier at tiden med nye, inngripende nasjonale koronatiltak er forbi. I stedet skal smitten heretter bekjempes lokalt.

– Regjeringen fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til de svenske regionene Blekinge og Södermanland, samt den finske regionen Nyland (Uusimaa).

– Ullensaker kommune har besluttet å innføre munnbindkrav på Oslo lufthavn i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand.

* 5. oktober: Statsminister Erna Solberg sier til VG at regjeringen vil sette av 25 milliarder kroner i statsbudsjettet til å håndtere pandemien neste år.

* 6. oktober: FHI anbefaler å gjøre hele Europa utenfor Norden rødt.

* 7. oktober: Folkehelseinstituttet opplyser i en rapport at det var en økning i antallet koronatilfeller i seks fylker sist uke. Oslo sto for rundt 40 prosent av de meldte tilfellene.

* 8. oktober: Oslo viderefører alle de lokale smitteverntiltakene.

* 9. oktober: Ifølge FHIs nye risikovurdering som gjelder fram til 1. november, er det høy risiko for oppblussing av smitte lokalt og moderat risiko for en ny nasjonal smittebølge.

– Risikoen for å dø av covid-19-smitte anslås i Folkehelseinstituttets risikovurdering til 0,31 prosent. Det betyr at tre personer antas å dø per 1.000 som smittes av koronaviruset. Det er tre ganger høyere enn anslaget for influensa.

* 12. oktober: Kommunene og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark anbefaler befolkningen å unngå kollektivtransport til og fra hovedstaden.

* 13. oktober: Helseminister Høie opplyser at en vaksine mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen.

* 15. oktober: Byrådet i Oslo forlenger alle koronatiltakene i byen på ubestemt tid.

– Sykehuset i Hammerfest settes i kriseberedskap etter at tre ansatte tester positivt for korona.

* 19. oktober: Kommuneoverlegen i Trondheim, Tove Røsstad, opplyser at smitteutbruddet i byen skyldes en ny variant av koronaviruset som ikke er sett i Norge før.

* 20. oktober: Regjeringen forlenger støtteordningen for reiselivet på grunn av koronasituasjonen ut året.

– Endringer i fraværsreglene på videregående skole forlenges ut skoleåret.

* 21. oktober: 36 pasienter med koronasmittede er innlagt på norske sykehus. Det er det høyeste antallet siden 28. mai.

* 22. oktober: 44 koronasmittede innlagt på sykehus i Norge, noe som er det høyeste tallet siden 22. mai. Ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad skyldes dette at smitten igjen sprer seg blant de eldre.

* 23. oktober: Ifølge tall fra FHI er nesten halvparten, 272 av de 571 pasientene som er blitt innlagt med covid-19 siden juni, er utenlandsfødte.

– Sykehuset i Hammerfest innførte innleggelsestopp. Alle pasienter sendes til andre sykehus. Dette skjer etter at det er registrert 29 smittetilfeller på sykehuset.

* 25. oktober: Stord sykehus stenger for besøkende inntil videre som følge av den lokale smittesituasjonen.

* 26. oktober: Oslo kommune innførte påbud om munnbind inne på offentlig sted der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand. Innbyggerne skal ikke har kontakt med flere enn ti personer i sosiale sammenhenger, utenom dem de bor sammen med og barnehage- og barneskolekohorter. Anbefalingene om hjemmekontor skjerpes. Tiltakene gjelder fra torsdag 29. oktober klokken 12.

– Regjeringen strammer inn de nasjonale koronatiltakene. Private sammenkomster på offentlig sted eller leide lokaler får ikke ha flere enn 50 deltakere. I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. Unntaket er når alle gjestene er fra samme husstand. Barn i barnehage- og barneskolealder får lov til å feire bursdag og halloween med kohorten sin. Utenlandske arbeidstakere fra det EU betegner som røde land, får ikke lenger unntak fra karanteneplikten.

* 27. oktober: Det var ved midnatt registrert 433 koronasmittede her i landet i løpet av ett døgn. Det er det høyeste tallet så langt under pandemien.

* 28. oktober: Ifølge FHI er det den siste uken registrert 1.686 tilfeller av covid-19. Det er en økning på 79 prosent fra uken før.

* 29. oktober: Kommunalminister Astrup setter av 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære koronautgifter i første halvår.

* 30. oktober: 495 nye koronasmittede registrert på et døgn. Det er det høyeste tallet så langt.

– 60 personer er innlagt på sykehus i Norge med koronasmitte. Det er det høyeste tallet siden 14. mai.

– Kontantstøtteordningen for reise- og utelivssektoren forlenges til februar.

– Kunnskapsdepartementet forlenger de midlertidige endringene i fraværsreglene ut året.

* 31. oktober: Regjeringen ber voksne som er i karantene i samme hjem, holde avstand.

* 1. november: Rundt 1.000 personer er omfattet av smitteverntiltak i Setermoen leir, enten i isolasjon, karantene eller med portforbud.

* 2. november: Politiet melder om 4,7 prosent færre anmeldte lovbrudd i årets åtte første måneder, enn i samme periode i fjor. Nedgangen knyttes til koronasituasjonen.

* 3. november: 704 koronatilfeller er registrert i Norge på et døgn. Det er det høyeste tallet så langt.

* 4. november: Statsminister Solberg orienterer Stortinget om håndteringen av koronapandemien.

– Regjeringen anbefaler at alle holder seg mest mulig hjemme og begrenser sosial kontakt. Det innføres nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Folk bes unngå nødvendige innenlandsreiser. Det blir enda strengere regler for folk som kommer fra «røde land».

Kommentarer til denne saken