Manglende blomster i Mjøndalens gater er en bitteliten sak, men likevel ett av flere signaler om hvilke konsekvenser det får når en kommune slår seg sammen med en annen som er tre ganger større.

Nedre Eiker er nedlagt og vil bare bli en liten utkant av den fattige storbyen Drammen. Lenge før årsskiftet, burde politikerne forstått at hele prosjektet var håpløst, slik som flertallet av befolkningen ga uttrykk for allerede i 2016.
Den gang ble vi overøst med floskler om at det skulle bygges en ny, moderne og fremtidsrettet kommune hvor alles interesser skulle ivaretas. Det ble nedsatt fellesnemd og arbeidsgrupper som skulle berede grunnen for en ny, modernekommune.

Lyttestasjoner

I Nedre Eiker skulle vi til og med få noen «Lyttestasjoner». De fleste forsto vel at hele prosessen var et spill for galleriet og at det var ganske opplagt at Drammen, som den absolutt største delen av storkommunen,ville bli totalt dominerende.
Allerede ved årsskiftet ble det kjent at det må spares 250 millioner på driftsbudsjettet de nærmeste par årene.

Nå bør politikerne handle

Politikerne må nå ta sitt ombud på alvor og forstå at de er valgt for å ivareta innbyggernes og ikke egne interesser. Siden kommunene er det absolutt viktigste offentlig organet, er det avgjørende at de har hensiktsmessige størrelser og kan arbeide mest mulig rasjonelt. Det bidrar til at viktige tjenester på alle områder blir effektivt styrt og organisert.
Det er faktisk umulig i en topptung storkommune bestående av tre fullstendig uensartede kommuner. Det medfører også en kraftig svekkelse av lokaldemokratiet og skaper stor avstand mellom innbyggere og beslutningstakere.

Overskudd

Nedre Eiker hadde store overskudd de siste fire årene, selv i 2019, da det så ut til at de tre kommunene kappes om å igangsette nye prosjekter og bruke mest mulig penger før sammenslåingen. Få kommuner i Norge kunne drives så rasjonelt med 25.000 innbyggere på et relativt lite areal.

Det er neppe noen bedriftseiere som ville finne på å slå sammen tre så ulike bedrifter uten helt spesielle grunner. Om det allerede i starten viste seg at økonomien ble dårligere, ville styret og eiere sørget for å stoppe det hele.

Skilsmisse

Hva skal til for å få stoppet galskapen og sørge for at Nedre Eiker kan trekke seg ut? Tar noen politikere tak i saken når de nå ser hvilken vei dette bærer?

Rent samfunnsmessig, må det være absolutt best å få avsluttet det hele raskest mulig fremfor et langvarig ekteskap, som kommer tilå bli kostbart og som vil medføre dårligere tjenester til folk flest.