Det blei ei rar tid. Vond også for mange; sykdom, død, isolasjon og ensomhet. Konsekvensene er mange, men vi må også huske at vi har opplevde krevende tider tidligere.

Svartedauden rammet Europa i perioden 1347–1351. Minst halvparten av befolkningen i Norge, og kanskje så mye som 60 prosent av befolkningen i Europa døde (50 av 80 millioner). På verdensbasis er det anslått at «den sorte død» krevde 75 millioner menneskeliv.

Den økonomiske utviklingen i Norge fra andre halvdel av 1800-tallet fikk flere til å flytte på seg. 800.000 nordmenn forlot hjemmet sitt og flyttet til et annet land mellom 1830 og 1920. De fleste dro til Amerika.

Spanskesyken var en influensaepidemi som herjet over hele verden i 1918 – 19, og tok livet av 50 – 100 millioner mennesker. Flueinfluensaen er av nyere dato, og koronaviruset har så vidt begynt å herje.

Det er kanskje feil å se bakover, men jeg tror vi trenger en påminnelse; det har vært vanskelig før også – vi har kommet gjennom det, og gått videre. Det vil vi gjøre også denne gangen. En av de store forskjellene fra tidligere kriser og pandemier er at vi lever et helt annet liv. Informasjonstilgangen gjennom medias nyhetsflyt gjør at vi får vite «alt» med en gang. Velstandsutviklingen har gjort oss bortskjemte, ved at mye måles i penger, fine ferier, god mat og drikke. Lykke og lykkefølelse forklares forskjellig innenfor psykologi, filosofi og religion, men det henger tett sammen med glede. Mange har mulighet til å kjøpe lykke og glede. Men, den kjøpte godfølelsen har som oftest kort levetid.

Flere familier sliter hjemme under koronakrisen, ifølge Røde Kors. Én av tre forteller at de opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning. En konsekvens av koronakrisen kan fort bli flere skilsmissen, men jeg håper også at det kommer flere barn om et lite års tid.

La oss bruke tiden med hjemmekontor og isolasjon til å dyrke hverandre, men også huske de som sitter alene. Vi må følge de rådene for oppførsel som myndighetene gir, ta ansvar, huske samarbeid, glede og fellesskap. Det kan være uvant, men det beste i livet er gratis!

Den kjøpte godfølelsen har som oftest kort levetid.