Området er snakk om er skinnene som ligger nesten ved bredden av Vestfosselva i nærheten av Flesaker trafostasjon.

Årsaken er telehiv ifølge Bane NOR.
Det har sammenheng med det milde været de siste ukene, og det var tilsvarende fartsreduksjon i fjor.