Tirsdag 3.mai leste jeg i Eikerbladet at kommunestyret i Øvre Eiker prøver nytt prosjekt i arbeidet med å inkludere barn og unge i vår kommune. Det er åpent møte for alle interesserte på Ormåsen skole denne kvelden.

Leder for seksjon livskraft og kultur, Christer Best Gulbrandsen, ønsker at innbyggerne skal få et eierskap til prosjektet ved å få dem med i dialogen. Det handler om utenforskap, ensomhet, psykisk helse og redusert funksjon. Alle skal ha en venn, være med, og tiltakene skal følge opp hva innbyggerne ønsker seg.

Allerede er Vestfossen idrettsforening i gang med suksesstiltak både for barn og unge, og yngre voksne, Arena Ung i Øvre Eiker er klar for åpning, og dette er flotte tiltak rettet mot den yngre generasjon i vår kommune.

Hva er det da som gjør at vi eldre møter så mye motstand når vi ber om et møtested for seniorer?

Våre politikere snakker om «eldrebølgen», som etter min mening er en kortsiktig økonomisk planlegging, hvor noen kanskje håper at vi skal dø så utgiftene reduseres.

Et aldersvennlig lokalsamfunn med tilbud til aktive eldre derimot, ser jeg på som langsiktig klok økonomisk planlegging . Pensjonister i dag er yngre enn tidligere, har bedre helse, flere har høyere utdanning og bedre økonomi. Dagens seniorer er ressurssterke mennesker, mange jobber som frivillige, men for mange ble to år i korona-isolasjon et vanskelig liv.

Mange av oss var uten våre nærmeste i nærheten, og ensomheten kjente vi på daglig. Redusert fysisk og psykisk helse ble for flere eldre den nye hverdagen. Jeg vet at barn og unge er framtiden, og det er veldig riktig og bra at de blir tatt vare på nå, men vær så snill, Øvre Eiker kommune; ikke glem oss seniorer!

Vi trenger også et møtested. Og vår kommune mener vi blir vi hørt når de arrangerer et møte i mai for spesielt inviterte, som i følge frivillighets-koordinator Kari Mette Høstvik, er nøkkelpersoner. Møtet er ikke åpent for kommunens seniorer, i motsetning til møtet på Ormåsen med tilbud til barn og unge.

Øvre Eiker kommune er medlem av «Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn», som er en arena for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling i arbeidet med aldersvennlig utvikling, og en viktig del av kvalitets- og samfunnsreformen «LEVE hele LIVET». Nettverket fokuserer blant annet på medvirkning, kommunikasjon og samfunnsdeltakelse.

Derfor gjentar jeg mitt spørsmål:

Gjelder demokratiet i Øvre Eiker kommune bare for spesielt inviterte?