Vern om Nedre Eiker Kulturskole

Foto fra Krokstad Poesifestival 2017

Foto fra Krokstad Poesifestival 2017 Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerKjære politikere i Nedre Eiker kommune!

Mitt navn er Signhild Wærsted. Jeg er ansatt som danselærer ved Nedre Eiker Kulturskole og vil gjerne fortelle dere litt om hva jeg gjorde på jobb på tirsdag:

Tirsdag formiddag gjennomførte vi Krokstad Poesifestival 2018. Dette er et prosjekt basert rundt Øivind Hånes sitt kurs i kreativ skriving ved 3. trinn ved Krokstad skole. I nært samarbeid med skolen har han møtt elevene ved flere anledninger i løpet av høsten og gitt barna verktøy og inspirasjon til å skrive sine egne dikt. Disse diktene var utgangspunktet for forestillingen som fant sted i Folkets Hus sist tirsdag, 28. november. Diktene ble kombinert med danse- og musikkinnslag av kulturskolens elever. Danseelvene danset til musikk der barnas dikt var komponert inn i musikken og musikkelevene hadde komponert egne små stykker som akkompagnerte diktene. Det hele var elegant satt sammen med opplesning av barnas tekster, lyssetting og veiledning av kyndige pedagoger fra kulturskolen og ble det til sammen en halvtime med scenekunst og magi!

Lærer´n til Pernille (8) kan bli spart bort 

Bakgrunnen for at jeg forteller dere om denne forestillingen er at det er prosjekter som dette som kommer til å forsvinne dersom dere vedtar det foreslåtte kuttet i kulturskolens budsjett på 1 million kroner. Slike prosjekter er kanskje litt på siden av virksomheten kulturskolen driver med på ukentlig basis, men er allikevel kjernen og kremen av det som er kulturskolens virksomhet og hensikt. Dette er et nemlig prosjekt som

  • når ut til mange av kommunens barn (97 elever ved 3. trinn Krokstad Skole i tillegg til 17 elever ved kulturskolen)
  • stimulerer barnas kreativitet, skaperglede og mestringsfølelse.
  • er et tverrfaglig samarbeid og gir barna innblikk i flere kunstformer og sjangere.
  • gir barna en kunstopplevelse i skoledagen

Dette er et prosjekt som koster minimalt utover kulturskolens utgifter i lærerlønninger, men er allikevel et prosjekt som går utenfor deres faste stillinger og vil derfor være det første som forsvinner dersom kulturskolen står ovenfor et slikt kutt som dere foreslår! Det er umulig for kulturskolen å gjennomføre dette kuttet uten av det går utover tilbudet til kommunens elever- Et kutt i 1,5 årsverk tilsvarer ca. 20 % av kulturskolens virksomhet og vil i verste fall føre til at hver 5. elev ved skolen mister sitt tilbud. Det er mulig at innsparingen kan gjennomføres på en måte der enkeltundervisningen vernes noe, der kuttet heller går utover prosjekter og innkjøp. Men også en slik ordning vil innskrenke kulturskolens tilbud og muligheter betraktelig. Uten budsjetter til innkjøp av instrumenter vil kvaliteten på undervisningen straks reduseres. Uten budsjetter til skoleprosjekter vil kulturskolens nedslagsfelt reduseres betraktelig. Og uten et fleksibelt budsjett vil ikke samarbeidsprosjekter som bandundervisning og musikkvideoinnspillinger finne sted. Derfor ber jeg dere innstendig om å verne Kulturskolen når kommunens budsjett skal vedtas om et par uker.

Foreslår millionkutt for kulturskole

Jeg ønsker å understreke at jeg ikke sender dere denne eposten for å verne om min egen arbeidsplass. Det er derimot alle grunnene til at jeg valgte scenekunst og danseundervisning som en yrkesretning som gjør at kuttforslaget opprører meg: Jeg mener at det å få mulighet til å uttrykke kreativitet og skaperglede, samt å det få oppleve kunst og kultur av høy kvalitet er en vesentlig del av alle barns, alle menneskers dannelsesreise. Det er en del av kjernen i det å være et menneske.

Et kutt i kulturskolen vil sørge for at færre av kommunens yngste innbyggere vil få oppleve dette i framtiden. Er dette virkelig et kutt dere kan stå inne for? Som dere kan forsvare ovenfor barna i kommunen? Jeg ber dere tenke dere ekstra godt om denne gangen!

Fakta

  • I krav til innsparing i Nedre Eiker Kommunes budsjett for 2018 ligger det inne et forslag på nedtak i Kulturskolen på 1 million kroner.
  • Innsparingen på Kulturskolen utgjør ca 1,5 årsverk. Dette betyr en nedgang fra 7,5 til 6,5 årsverk.
  • Dette tilsvarer et kutt på ca 20% i både kulturskolens budsjett og ansatte.
  • Innsparingen medfører reduksjon i antall tilbud knyttet til enkeltundervisning.
  • Kommunestyret behandler kuttforslaget 15. desember. 
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags