Holder kommuneledelsen innbyggerne for narr?

Nedre Eiker rådhus.

Nedre Eiker rådhus. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger

For andre år på rad avslutter Nedre Eiker kommune sitt årsregnskap med rekordstort overskudd i 2017. Nok en gang forklares overskuddet på 70 millioner med ekstraordinære skatteinntekter på grunn av enkeltpersoners «tilpasning til skattereformen». Akkurat som de sa om 2016-resultatet.

Skattereformen for fire år siden ga lavere skattesatser på aksjeutbytter, og det er ingenting som tyder på at dette vil endres med det første. Det medførte at private aksjeeiere tok ut ekstra store utbytter som økte skatteinntektene for alle norske kommuner i 2016, men betydelig lavere i 2017. Dette utgjør uansett bare en svært liten del av Nedre Eikers overskudd, eller underforbruk.

Man kan spørre seg hvordan kommuneledelsen i Nedre Eiker, for andre år på rad, våger å bortforklare at kommunen faktisk går veldig godt med at det skyldes ekstraordinære forhold og lottogevinster. Hvorfor prøver man hele tiden å framstille oss som fattige og stakkarslige?

Faktum er at Nedre Eiker er en stor kommune som nyter godt av de nye beregningsmodellene for rammetilskudd. I tillegg til at den er kompakt og lettstyrt.

Driftsutgiftene per innbygger er eksempelvis langt lavere enn Drammens, og tjenestene minst like gode.

Kommuneledelsens opptreden kommer i et merkelig lys og kan muligens ses i sammenheng med at rådmannen for vel ett år siden, lenge etter at kommuneøkonomien viste stor framgang, skrev til kommunestyret at økonomien var forverret og at utsiktene til frie inntekter var dårligere. Stikk i strid med den faktiske situasjonen. På dette grunnlaget ba ham kommunestyret behandle saken om kommunesammenslåing på nytt i desember 2016.

En ting er at slike framstillinger blir ukritisk mottatt av våre folkevalgte, noe helt annet er forsøket på å villede hele bygdas befolkning med ren svada. Det finnes folk som følger med!

Nå som alle ser at kommunen kan drives med betydelige overskudd, fortsetter ledelsen med svartmalingen.

Er det derfor man i løpet av ett år har blåst opp investeringsbudsjettet for inneværende fireårs periode til det dobbelte? Dette investeringsbudsjettet kan plukkes fra hverandre bit for bit og gir på ingen måte et reelt bilde av situasjonen. Det inneholder blant annet investeringer kommunen aldri skal påta seg, og eksempelvis en dobling av hva et nytt sykehjem kan koste kommunen om man benytter seg av gjeldende tilskuddsordninger.

Det er på tide å få satt sluttstrek for kommuneledelsens forsøk på villedning av egne innbyggere for å forsvare egne handlinger. Hele sammenslåingssaken og metodene som er benyttet er så graverende at det burde tilsi ytterligere gransking. En stor del av bygda føler seg både opprørt og ført bak lyset.

Hvor lenge skal folk finne seg i denne villedingen? Er det ikke på tide at man innrømmer at det var helt andre årsaker enn forverring av økonomien som gjorde at flertallet av de folkevalgte så bort fra folkeavstemningen og at Arbeiderpartiet gikk fra sitt eget valgprogram og løfter?

LES FLERE LESERBREV HER!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags