Gå til sidens hovedinnhold

Bjørnøy framsto som uforberedt og etter min mening useriøs

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som Eikerbladet og Drammens Tidende helt riktig meldte i slutten av forrige uke, møtte fylkesmann Helen Bjørnøy kraftig motbør og kritikk etter sin opptreden i formannskapsmøtet i Nedre Eiker, onsdag 31.01.

Hva var bakgrunnen?

For det første: I kommunestyremøte 13. desember i fjor la representanten Gunnar Halvorsen fram et godt underbygd dokument som klart viste forskjellen mellom hva rådmannen presenterte for kommunestyret i desember 2016, og den faktiske økonomiske situasjonen i Nedre Eiker.

Driftsresultat for 2016 ble på 69 millioner før avsetninger. Det må være lov å stille seg undrende til om rådmannen ikke visste bedre. Visste ikke rådmannen dette?

Ingen kunne tilbakevise Gunnar Halvorsens framstilling i kommunestyremøtet i desember. Saken har trolig ligget som en klam hånd over kommunestyrets foreløpige flertall, siden den gang.

I formannskapsmøtet 31. januar var fylkesmann Helen Bjørnøy invitert. Hensikten var trolig å tilbakevise de konkrete tallene om mer inntekt, og om økonomisk bærekraft, for videre Nedre Eiker-eksistens. Det klarte hun på ingen måte. Det virket ikke som om hun engang prøvde!

I sitt «foredrag», ett par-tre plansjer og med hevet pekefinger snakket hun om Nedre Eikers demografiske utfordringer, den forestående og mye omtalte eldrebølgen, og investeringsbehov knyttet til dette. Ikke ett ord nevnte hun om Svelvik og Drammens utfordringer på samme område.

De konkrete tallene til Gunnar Halvorsen, validert av Bjarne Jensen, professor i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark og tidligere rådmann i Bergen og Kristiansand, ble på ingen måte tilbakevist. Dette var rett og slett å holde formannskapet og de interesserte tilhørerne for narr!

Hvordan kan man snakke om en kommunesammenslåing seriøst uten å nevne utfordringene i kommunene man er tenkt å bli slått sammen med?

Hva med Svelvik, som ikke har økonomi til å drifte egne, nybygde skoler engang?

Hva med Drammen, som har mer gjeld per innbygger enn Nedre Eiker?

Er ikke aldrende befolkning og utfordringer knyttet til dette, omtrent identisk for alle kommunene?

Har ikke Drammen i tillegg særegne utfordringer knyttet til demografi, i form av en stor innvandrerbefolkning? Faktisk en av de største i landet. Dette krever som kjent ressursbruk langt høyere enn nivået for andre kommuner med mindre andel innvandrere. Barnefattigdommen i Drammen, ett av flere forsømte områder, eksemplifiserer dette.

De 46 millionene i skatteutjamning, som Nedre Eiker fikk over statsbudsjettet i 2017, ble heller ikke nevnt.

Nedre Eiker kommune sitter på verdier for 200 millioner i Glitre aksjer. Når fylkeskommunen blir nedlagt og Buskerud går inn i Viken i 2020 utløses verdier som lang overstiger dette i form av at kommunens B-aksjer i Vardar. Da kan innløses. Strømselskapet Vardar, som har anlegg i Norge og Baltikum er verdt flere milliarder kroner. På spørsmål om Vardars verdi for kommunen ønsket ikke Bjørnøy å svare representanten Knut Gjerde, på formannskapsmøtet.

Bjørnøy framsto som uforberedt og etter min mening useriøs. I sitt forsøk på å tilbakevise Gunnar Halvorsens veldokumenterte økonominotat endte hun i stedet med å bekrefte nettopp de samme tallene!

For oss som kjemper for at Nedre Eiker ikke kan nedlegges på bakgrunn av brutte lovnader om å respektere en folkeavstemning, brutte løfter i valgprogram, mistanker om manipulasjon i informasjon og utredninger og en fylkesmanns tvilsomme rolle i prosessen, er akkurat dette gledelig.

Likevel har man grunn til å være bekymret for fylkesmannsembetet sitt omdømme, og i tillegg være svært skuffet over Bjørnøys opptreden!

Kommentarer til denne saken