Gå til sidens hovedinnhold

Odd, du lyver!

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et tilsvar til Lars Gunnar Larsens og mitt innlegg i Eikerbladet skriver Odd Røren at jeg har innrømmet å ha begått vedtektsbrudd og kan garantere dekning for dette.

Dette begrunner du med at Arbeiderpartiet i Nedre Eiker fattet et vedtak om å gå imot et punkt i programmet vårt. For å underbygge denne påstanden viser du til din lange erfaring i fagbevegelsen og partiet, der du også henviser til din bakgrunn fra LOs kurs- og kompetansesenter på Sørmarka.

Det første jeg syntes er interessant er at du ikke henviser til hvilken paragraf i vedtektene jeg og partiet har brutt. Når du kommer med en slik påstand og i tillegg legger vekt på din solide bakgrunn hadde jeg forventet dette. Siden du ikke vil skrive det selv får jeg prøve å resonnere meg frem til hva du mener.

Les også

To nye matbutikker på vei til Eiker: - Jeg handler der hvor de har billig Pepsi Max uansett

 

Jeg regner med at du tar utgangspunkt i min kommentar i Eikerbladet der jeg sier følgende: Partiet gjorde for dårlig arbeid da vi spikret partiprogrammet foran valget i 2015. Vi burde ikke ha låst oss til et nei til kommunesammenslåing. Vi hadde ikke den kunnskapen vi burde hatt på det tidspunktet. Vi var litt for lite forutseende og burde unngått å komme i denne situasjonen. Jeg forstår veldig godt at mange tar det tungt at vi ikke fulgte programmet vi gikk til valg på.

Å mene dette er ikke et vedtektsbrudd i seg selv. Så vil jeg tro at du med bakgrunn i den kommentaren henviser til § 6.8 der det står at partiprogrammet skal ferdigbehandles før nominasjonen finner sted og mener da at vedtaket vi gjorde om å snu i kommunesammenslåingen og å ikke følge folkeavstemmingen er et vedtektsbrudd.

Det står ikke noe i §6.8, ei heller noen andre steder i vedtektene, at vi ikke har lov til å gjøre om et punkt i programmet i perioden, slik det kan se ut som du tolker det. Det som derimot står i vedtektene §3 og §4 er at årsmøtet er høyeste organ i kommunepartiet, med medlemsmøtet som høyeste organ mellom årsmøtene. Det betyr at om det kommer forslag fra et medlem, medlemsmøte, styret eller kommunestyregruppa som foreslår endringer i programmet er det årsmøtet eller medlemsmøtet som vedtar om partiet velger å endre det punktet i programmet eller ikke.

Les også

Clas Brede Bråthen: – Jeg sover dårlig om natta

 

I og med saken om kommunereform er behandlet snart et titalls ganger i medlemsmøter og årsmøter regner jeg med at vi er godt innenfor vedtektene her.

For å gjenta meg selv enda en gang: Det er ikke jeg som har bestemt at Arbeiderpartiet skulle snu i spørsmålet om kommunereform. Det kom forslag om dette fra medlemmer i Arbeiderpartiet, ikke fra meg. Men som leder er jeg forpliktet til å legge det frem for medlemsmøtet. Medlemsmøtet støttet forslaget, og vedtok å gå inn for kommunesammenslåing noe de var i full rett til iht. §3. På årsmøtet foreslo du å gjøre om på dette vedtaket, noe du har all rett til, iht. §4. Dette fikk du ikke flertall for. Hva mener du at jeg som leder skulle ha gjort annerledes i denne behandlingen? Hvor har jeg brutt vedtektene?

Ditt andre punkt som du har klaget meg inn for tidligere er at jeg har brutt vedtektene under innkallingen til årsmøte i 2018 når partiet skulle legges ned for å slå seg sammen med Drammen og Svelvik. Innkallingen jeg brukte var anbefalt av partiet sentralt og brukt i de fleste andre kommunepartier som slo seg sammen, enten de var frivillig eller tvangssammenslått. Dette påståtte bruddet ble tatt opp i konstitueringen av årsmøtet med vedtektsansvarlig i partiet tilstede. Han svarte at dette var gjort etter boka, og årsmøtet godkjente innkallingen. Dette hadde du visst om da hadde vært tilstede i møte. Det virker som om du mener at du er den eneste i Arbeiderpartiet som kan vedtektene og alle andre tolker dem feil.

Med bakgrunn i dette skriver jeg i overskriften at du lyver. For alt dette vet du etter dine 45 år i organisasjonen og alle dine timer på Sørmarka.
Om du vil kan jeg alltids få deg med på et oppfriskningskurs i organisasjonsarbeid, noe jeg selv underviser i. Jeg ber deg også sjekke vedtektenes §13, punkt 1 og 2, og tenke over hvem av oss det er som bryter vedtekter her.

Du skriver i innlegget at du godt kan ta et møte med meg om dette. Jeg mener at den rette fremgangsmåten her vil være en henvendelse fra deg til partiet sentralt, eventuelt via styret i Buskerud Arbeiderparti, og få dem til å bekrefte at jeg har brutt vedtektene før du velger å gå ut offentlig med en slik påstand om meg for så å ta det med partiet lokalt.

Det er i all fall ikke god organisasjonsskikk du praktiserer nå og jeg vet at du ikke har lært på Sørmarka at dette er måten å gå frem på for å få et svar fra en partikollega.

Les også

1500 krever åpen høring om sammenslåing - se alle som har signert

 

Kommentarer til denne saken