Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan kan du hevde at innbyggerne i Nedre Eiker får det bedre i Stor-Drammen, Bye?

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Seks måneder etter at Nedre Eiker kommunestyre, med stort flertall, vedtok å fortsette som egen kommune i juni 2016, kom rådmannen med et saksfremlegg hvor han ba kommunestyret behandle saken på nytt. Begrunnelsen var at det var skjedd en forverring av økonomien og at nye regler for utgiftsutjevning ville gi kommunen dårligere rammebetingelser i årene fremover.
En måneds tid senere forelå årsresultatet med rekordstort overskudd.
Jeg var en av svært mange i kommunen som både stilte spørsmål ved selve behandlingen av saken og ved riktigheten av rådmannens påstander om dårligere økonomiske betingelser. Det var ikke noe, verken i kommuneregnskapet eller nye regler for statlige bidrag eller fordelingsprinsipper, som skulle tilsi dette.
Resultatet for 2017 og regnskapsstatus hittil for 2018 viser åpenbart at Nedre Eiker er en svært levedyktig kommune. I 2016 og 2017 fikk kommunen et samlet overskudd på rundt 140 millioner.

Selv har jeg flere ganger stilt spørsmål gjennom leserinnlegg i Drammens Tidende og Eikerbladet og i forrige uke kom det svar fra ordfører Bye i Eikerbladet og tidligere leder av Nedre Eiker Arbeiderparti, Øivind Hvidtsten i Drammens Tidende.

Svarene inneholder stort sett det samme fra begge personer med henvisninger til saksdokumenter og saksbehandlingen i de kommunale organer. Felles er at de begge bastant hevder at kontrollutvalget og Buskerud kommunerevisjon skal ha behandlet og godkjent saksbehandlingen, og fritatt rådmannen fra å ha feilinformert kommunestyret.

Les også

Vedtaket om Nye Drammen er riktig for Nedre Eiker

 

KONTROLLUTVALGET OG REVISJONEN BEHANDLET ALDRI RÅDMANNENS SAKSFREMSTILLING

Verken Kontrollutvalget eller revisjonen behandlet spørsmålet som var begrunnelsen for å ta opp sammenslutningssaken på nytt igjen i desember 2016.

Rådmannen ba altså kommunestyret behandle saken på nytt fordi det var skjedd en forverring i økonomien, og at rammebetingelsene ville bli dårligere fremover. Spørsmålet var om rådmannen hadde grunnlag for å skrive dette til kommunestyret.

Kontrollutvalget tok ikke stilling til saken, men vedtok enstemmig å sende den over til Buskerud kommunerevisjon med følgende spørsmål:
«Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke om rådmannen til kommunestyrets møte 14/12-2016 hadde kunnskap om at kommunen for året 2016 kom til å få et driftsresultat slik det ble».

Verken påstanden om forverring av økonomien eller at rammebetingelsene fremover skulle bli dårligere, ble altså behandlet av kontrollutvalget og revisjonen.
Revisjonen mente at rådmannen ikke hadde kunnskap om kommunens årsresultat i årets siste måned. Man burde i det minste forvente at kommunens øverste administrative leder hadde en god prognose å meddele kommunestyret et par uker før årets utløp.
I rapporten fra Revisjonen fremkommer det imidlertid at 11 millioner, som burde vært bokført allerede i juni, ikke var tatt med i regnskapet som ble forelagt kommunestyret. Det virker ikke som noen har ment at dette er kritikkverdig.

Les også

Å gå i dialog med noen som kaller oss svikere er fullstendig uaktuelt og meningsløst

 

HVORFOR ER VI FORTSATT PÅ ROBEK-LISTA?

Både ordføreren og Hvidsten trekker fram det store investeringsbehovet i vår kommune uten å nevne at den nye storkommunen Drammen vil få det flerdobbelte. De er også bekymret for den varslede renteøkningen, men ser ut til å mene at den bare gjelder for Nedre Eiker og verken Drammen eller andre kommuner.
For 18 måneder siden uttalte ordfører Bye til avisene at kommunen kunne forlate Robek, slik rådmannen også hadde skrevet i sine kommentarer til årsregnskapet. Etter dette har ytterligere 70 millioner i overskudd tilflytt kommunekassa, men oppholdet på Robek fortsetter.
Hvidsten stiller også spørsmål om jeg kan påvise forbedring i kommuneøkonomien. Da stiller jeg spørsmål om Hvidsten faktisk ikke har fått med seg kommunens rekordstore overskudd i 2016 og 2017, samt at resultatet for 2018 vil ligge i samme gate.
Ordføreren hevder at nytt sykehjem vil koste kommunen 500 millioner etter at statstilskuddet på halve byggebeløpet er fratrukket. Det må være Norgeshistoriens mest eksklusive og kostbare sykehjem til over en milliard kroner man planlegger.

Les også

Klare krav til hvordan en åpen høring skal være

 

BEHOVET FOR OFFENTLIG HØRING FORSTERKES AV DE TO AP-POLITIKERNES AVISINNLEGG

De to AP-politikerne fortsetter å trekke fram enkeltelementer fra saksdokumenter som åpenbart tjener deres sak og bidrar fortsatt til å villede innbyggerne i kommunen.
Hvordan kan folk ha tillit til disse to som i sin tid fremsto som de største talsmennene og garantistene for en fortsatt selvstendig kommune og som talte varmt om lokaldemokratiet og nærhet til beslutningene i sine valgprogrammer og valgdebatter?
Begge åpner tilsynelatende for å behandle saken i et åpent kommunestyremøte. Det vil imidlertid fremstå som en total parodi på høring om det skal skje som et åpent kommunestyremøte med plass til noen få tilhørere og under ledelse av ordfører Bye.
Det som kreves er en høring i full offentlighet under ledelse av en uhildet person, hvor et ekspertpanel og kommunens innbyggere kan stille spørsmål om alt som gjelder sammenslåingen, helt fra ansettelsesprosessen av ny rådmann vinteren 2016 via liksom-forhandlingene som ordføreren gjennomførte med Øvre Eiker våren 2016, alle saksdokumentene som knytter seg til saken og rollene de øvrige politikerne har spilt.

Våger Bye & co. å stille opp på dette?  Det burde ikke være vanskelig hvis de virkelig mener å ha rent mel i posen.
Hvis AP-ledelsen ikke våger, håper jeg en fullverdig offentlig høring kan skje i regi av foreningen For Nedre Eiker.
Da vil Bye også få full anledning til å forklare hvorfor folk skal få det bedre i den nye storkommunen.

Les også

I kø for å melde seg inn i «For Nedre Eiker»

 


 

Kommentarer til denne saken