Jeg lurer veldig på noe.

Det legges til rette for at arbeidsgivere kan «ansette» folk i seks måneder uten at de får fast stilling. Søker man jobb gjennom et bemanningsbyrå er det heller ikke lett å bli ansatt fast. 

De unge i dag som sliter med å få seg fast jobb, ønsker å etablere seg, flytte ut av hjemmet og bli selvstendige. Uten fast jobb får man ikke banklån.

Hvilke erfaringer/tanker har dere unge rundt dette og hva tenker arbeidsgivere og regjeringen? Er man avhengig av å få jobb gjennom kjente?

Tenker aller mest på de som ikke av en eller annen grunn ikke har klart å få fullført skole og utdanning de trenger. De må jo ha noe å leve av, og det strammes inn i trygdeetaten fra tre siste års beregninger til bare det siste året.