Gå til sidens hovedinnhold

«Brød og sirkus i Nedre Eiker»

Artikkelen er over 2 år gammel

Hvorfor ønsket Arbeiderpartiet at det skulle holdes en høring om vedtaket om kommunereform nå?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eikerbladet har skrevet at vi ønsket «en intern og lukket høring» og omtalt forsøket på å få i stand en høring som «høringskuppet».

Da har ikke redaktøren fått med seg at intensjonen slett ikke var noe forsøk på kupp, og ei heller et ønske om at høringen skulle være intern og lukket. I rådmannens framlagte sak står det ingenting om at høringen skulle være verken lukket eller intern, tvert imot. I ettertiden håper jeg at redaktøren blir mer objektiv i måten han velger sine overskrifter.

LES OGSÅ: Vil holde «intern og lukket» høring til 60.000 kroner  

Arbeiderpartiet i Nedre Eiker hadde et ektefølt og oppriktig ønske om at innbyggere som har noe de lurer på skulle få stille spørsmål og få svar. I innbyggerinitiativet står det at det var ønske om at kommunestyret skulle ta initiativ til en høring, i et egnet lokale som kan romme de mennesker som ønsker å komme, høre og se, og få svar på de spørsmål som de skulle få anledning til å sende inn skriftlig på forhånd. Arbeiderpartiet ønsket i tillegg at møtet skulle streames og tapes slik at det ble bevart for ettertiden og hadde tenkt å fremme dette forslaget hadde saken blitt behandlet og ikke utsatt.

Ordfører åpnet også opp for å gi fra seg møteledelsen.

Det har snart gått to år siden vedtaket om kommunereform ble fattet og mye er skrevet og sagt i tiden etterpå. De over 1.500 mennesker som har skrevet under på «MIN SAK» der de ønsker en høring, har spørsmål de ønsker svar på. Det var nettopp dette vi ønsket å imøtekomme ved å reise saken om høring.

Rådmannen fikk i oppdrag å lage en sak om høring og det var denne som ble lagt fram for Formannskapet til behandling 31. oktober 2018.

Etter onsdagens politikerdag 31.10.2018 ser vi med all tydelighet at det nok ikke var det lureste vi har gjort som parti, da ingen andre partier ville støtte forslaget om å gjennomføre en høring. Jeg vil likevel si at det ble gjort i beste mening.

Les også

Tveter sørget for bråstopp i «hørings-kuppet»

 

Det er noen som har hevdet at vi forsøkte å få i stand en høring nå som en dekkoperasjon, som et forsøk på «å skjule sannheten». Da må jeg ydmykt be om at dere innbyggere forstår at det ikke er sannheten. Vi har ingenting å skjule i denne saken og vi ønsket at alle dere som hadde spørsmål skulle få svar på disse.

Når det nå med all tydelighet ble klart at ingen andre enn oss ønsker en høring før innbyggerinitiativet blir sendt inn, vil vi se fram mot at «MIN SAK» endelig sendes inn. Når det skjer er utenfor vår kontroll. Vi ønsket dette nå.

Les også

Klare krav til hvordan en åpen høring skal være

 

Det er fremmet et forslag fra fire partier at kontrollutvalget skal se på saken igjen, og dette skal kontrollutvalget behandle slik de ser best. Kontrollutvalget vil heller ikke ut ifra de regler de har å forholde seg til kunne holde en høring ut ifra de kriterier som det skrives om på siden til «For Nedre Eiker» Denne gruppen sier noe om hva de ønsker i innbyggerinitiativet, mens de skriver om helt andre krav på sin facebookside. Nettopp fordi Kontrollutvalget ikke kan imøtekomme alle krav som står i «MIN SAK» ønsket vi å få i stand denne høringen, slik de ber om, i regi av kommunestyret.

Les også

Krever at kontrollutvalget må ta høringen

Jeg anbefaler alle som har interesse i saken å gå inn på kommunens nettsider, og finne fram faktagrunnlaget for vedtaket om kommunereform som ligger under fanen «politikk»

Les også

Nei takk AP, vi lar oss ikke avspise med en parodi-høring!

Kommentarer til denne saken