1. august gikk kontantstøtten opp til 7.500 kroner i måneden. Dette er en stor seier for alle familier, og et stort gjennomslag for KrF! Vi mener foreldre selv skal få bestemme hvordan hverdagen til sine ettåringer skal se ut. KrF er garantisten for å sikre kontantstøtten.

Helt siden vi innførte kontantstøtten i 1998, har den vært med å gjøre hverdagen enklere for småbarnsforeldrene. I dag, snart 20 år senere, er fortsatt valgfrihet en bærebjelke for KrFs politikk.

Mange mener kontantstøtten er for dyr og ikke er aktuell lenger. For det første: økt kontantstøtte er «god butikk» for staten. En barnehageplass for ettåringer koster samfunnet dobbelt så mye enn kontantstøtten. Det viktigste vi kan gjøre som samfunn, er å investere i barna og familiene.

Les også

Vi kan ikke spise penger

 

For det andre, kontantstøtten er langt ifra gammeldags. Den er en svært populær ordning blant norske småbarnsforeldre, og tall fra NAV viser at om lag 60 prosent av foreldrene mottar kontantstøtte.

Med andre ord: Kontantstøtten er ikke gammeldags, den er et viktig verktøy for å gi familier fleksibilitet, tid og viktigst av alt – muligheten til selv å ta valg for hvordan man vil organisere sin hverdag.

KrF VIL ha velferdsordninger som gjør at familier har en reell mulighet til å velge løsninger som faktisk passer deres situasjon. Derfor vil vi for eksempel at utbetalingen av den skal gjøres mer fleksibel.

 

I dag er det slik at man får enten hel, halv eller ingen kontantstøtte.

Eller man kan kombinere barnehage med kontantstøtte det første året. Slik som ordningen er i dag er det vanskelig.

Derfor vil KrF lovfeste retten til deltidsplass i barnehage. Da kan foreldre for eksempel velge to dager med barnehage og tre dager med kontantstøtte. Slik gir vi familiene større fleksibilitet.

Det som passer for noen, passer ikke for alle. Fremtidens familiepolitikk handler om å ta hensyn til nettopp det. Én løsning passer ikke alle og i KrF har vi tillit til familienes valg.

Vi har verdens beste familiepolitikk.