Hvorfor svarer ordføreren aldri?

Tor Horgen Ellingsen (t.v.) purrer nok en gang på ordfører Bent Inge Bye.

Tor Horgen Ellingsen (t.v.) purrer nok en gang på ordfører Bent Inge Bye.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerHvorfor svarer ordføreren aldri på konkrete spørsmål om kommunesammenslåingen?

Jeg har flere ganger stilt konkrete spørsmål til ordfører og kommuneledelse om hva som faktisk foregikk i prosessen rundt kommunesammenslåingen med Drammen og Svelvik. Svar har stort sett uteblitt, bortsett fra at ordføreren framstiller seg som personforfulgt, mobbet og hetset, når han blir bedt om kommentarer.

Uavhengig av hva man måtte mene om kommunereformen og etableringen av en stor-kommune med Drammen, oppfatter svært mange at de er ført bak lyset. Dette skyldes ikke bare brutte valgløfter og neglisjeringen av folkeavstemningen, men rett og slett fordi det er brukt argumenter som ikke stemmer med virkeligheten. Begrunnelsen for å omgjøre vedtaket om å fortsette som egen kommune fra juni 2016, var at økonomien var forverret fra juni til desember samme år. I tillegg hevdet rådmannen at de framtidige rammebetingelsene ble dårligere.

For de som fulgte med i timen allerede på daværende tidspunkt, framsto rådmannens påstander som fullstendig feilaktige, men de ble likevel brukt i en uverdig politisk prosess som folk flest har vanskelig for å akseptere.

STORE OVERSKUDD, MEN FORTSATT ROBEK-TILVÆRELSE

Kommuneregnskapene for 2016 og 2017 har tilført kommunen 150 millioner i overskudd og Nedre Eiker kunne for lengst vært ute av Robek-lista, slik ordføreren selv uttalte til avisene i februar 2017 og som rådmannen gjentok i en kommentar til kontrollutvalget seinere på året. Økonomien vil bli ytterligere styrket i 2018, med mindre det skulle oppstå uforutsette ting i årets siste måneder.

Kommuneledelsen velger likevel å beholde Robek-plassen, nærmere to år etter at vi kunne forlatt den. Der må Bye & co. stortrives. Er det derfor de har doblet investeringsbudsjettet fra 2017 til 2018 slik at det skal se ut som om kommunen har et uoverkommelig investeringsbehov?

Er det derfor kostnader til sykehjem er budsjettert til det dobbelte av hva det kan koste kommunen? Er det derfor man budsjetterer med investeringer til infrastruktur i Åsen som man tidligere har vedtatt at utbygger skal dekke? Disse to punktene utgjør alene nærmere 400 millioner av overbudsjetteringen. Samtidig som man hele tiden forsøker å framstille Nedre Eikers investeringsbehov som enormt, er det tilsynelatende ingen som snakker om Drammens tilsvarende behov, som er det flerdobbelte av Nedre Eikers.

NEDRE EIKER HAR IDEELL STØRRELSE OG ER MER FRAMTIDSRETTET ENN DE FLESTE

Alle vet at det er og fortsatt vil bli stort press på kommuneøkonomien i de fleste kommunene. For Nedre Eikers del er det imidlertid slik at god skatteinngang i landet og bedre rammebetingelser, nettopp for kommuner på vår størrelse, gir oss bedre økonomisk spillerom enn tidligere. I tillegg har vi en ideell størrelse med konsentrert befolkning på et areal som gjør oss til en svært hensiktsmessig plattform til å skape gode tilbud og levevilkår til bygdas innbyggere.

Langt mer framtidsrettet og rasjonell enn hva storkommunen med Drammen noensinne kan bli. Likevel fortsetter etableringen av stor-kommunen under ledelse av Nedre Eikers ordfører, som det er god grunn til å tro hadde en finger med i spillet under prosessen som førte til omgjøringen av vedtaket om å stå alene, på helt feil grunnlag.

EN OFFENTLIG HØRING MÅ TIL FOR Å BELYSE SAKEN

Det har oppstått en tillitskrise mellom den politiske ledelsen og store deler av innbyggerne i Nedre Eiker. Tilliten blir ikke mindre av at ordføreren stort sett forholder seg taus. Dette er grunnen til mange krever en offentlig høring rundt hele saken, både saksframstillinger og selve prosessen. Det blir spennende å se om kommunestyret går inn for en høring i full offentlighet. Om de ikke gjør det, vil det bare etterlate et inntrykk av at de helst vil feie det hele under teppet og forsterke mistilliten som allerede finnes.

Det beste som kunne skje innbyggerne, er at en full oppklaring om hva som skjedde mellom juni og desember 2016 ville føre til en rask skilsmisse av forlovelsen med Drammen og Svelvik. Det ville generasjoner kunne ha store fordeler av i framtiden. Ikke noe er umulig om politikerne virkelig går inn for det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags