Gode spørsmål fra Søgård

SVARER: Konserndirektør i Ringeriks-Kraft, Ole Sunnset.

SVARER: Konserndirektør i Ringeriks-Kraft, Ole Sunnset. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerI et innlegg i Eikerbladet 6. mars stiller Gunnar Søgård gode spørsmål om det samarbeidet og delsalget eierne av Øvre Eiker Energi vurderer i disse dager. Jeg vil takke for engasjementet og kommentarene i hans innlegg. I Ringeriks-Kraft er vi opptatt av åpenhet og debatt om et så viktig spørsmål for kommunens innbyggere. Og jeg vil igjen understreke at valget om salg eller delvis salg av Øvre Eiker Energi er opp til de folkevalgte i Øvre Eiker å bestemme. Men siden det er god folkeskikk å svare på spørsmål en får, så vil jeg kommentere noen av de punktene Søgård tar opp.

Øvre Eiker kommune som deleier i Ringeriks-Kraft?

Søgård stiller i innlegget sitt spørsmålet: «Kan Øvre Eiker kommune være deleier i det nye selskapet etter en omforent verdifastsettelse, og fortsatt få utbytte av driftsoverskuddet, eller hva ligger det egentlig i alternativene her?»

Og svaret er ja. I Ringeriks-Kraft er vi åpne for ulike modeller, hvor delsalg av Øvre Eiker Energi er en mulighet. Med en slik løsning vil Øvre Eiker kommune få ei hånd på rattet i Ringeriks-Kraft og årlig utbytte, samtidig som kommunen får et kontant oppgjør for det de selger.

Ringeriks-Kraft har utbetalt stabilt utbytte til sine eiere de siste årene.
Utbyttet i 2017 ligger an til å bli på 25 millioner kroner for eierne som er Ringerike kommune (73 %), Hole (12 %) og KLP (15 %).

Fra vår side vil vi ønske mest mulig åpenhet framover rundt hva de ulike modellene vil innebære i form av eierandel i Ringeriks-Kraft, oppgjør for selskapet og prognoser for utbytte.

Flere arbeidsplasser og styrket næringsliv

I innlegget sitt er Søgård opptatt av hva et salg eller delsalg til Ringeriks-Kraft vil bety for arbeidsplasser og næringslivet i Øvre Eiker. Vi merker at dette er et spørsmål bedriftene i Øvre Eiker er opptatt av. Strømkostnadene til næringslivet i Øvre Eiker vil bli betydelig lavere hvis Ringeriks-Kraft Nett fusjonerer med Øvre Eiker Nett. De fire største bedriftene i Øvre Eiker vil til sammen spare en million kroner årlig i strømkostnader grunnet lavere nettleie. Det styrker konkurranseevnen for det lokale næringslivet. Ringeriks-Kraft har garantert at alle arbeidsplassene i Øvre Eiker Energi vil beholdes. Men i tillegg vil Ringeriks-Kraft etablere nye arbeidsplasser i tråd med vår strategi om å vokse desentralt. Per nå er planen å etablere ny virksomhet med flere titalls arbeidsplasser i Øvre Eiker. Det vil være et viktig tilskudd til det lokale arbeidsmarkedet, det vil sikre verdiskaping lokalt og det vil gi økte skatteinntekter til kommunen.

Grønne datasenter

Det kommer fram en bekymring for grønne datasenter i Søgårds innlegg. Antallet store datasentre globalt vil øke kraftig de neste årene – fra 259 i 2015, til 485 i 2020. Disse vil stå for over halvparten av all datatrafikk i verden. Derfor har regjeringen nylig lagt fram en strategi for å få flest mulig av disse gullgruvene hit til landet. For å fungere optimalt trenger nemlig et stort datasenter mye energi, noe Norge kan tilby sikker tilgang på. Med fornybar, grønn energi, som vi kan tilby i Norge, bli det totalt sett en bedre løsning for klima og miljø enn om disse sentrene skulle blitt drevet på strøm fra ikke-fornybare kilder.

Etablering av Norges største grønne datasenter på Follum betyr arbeidsplasser, verdiskaping og lavere nettleie for alle kunder i Ringeriks-Krafts nettområde. Avtalen har en verdi på inntil 120 millioner kroner per år over tre år, og det vil gi om lag 50 årsverk på Ringerike. Dette betyr viktige, grønne arbeidsplasser til vår region.

God alene, best sammen

Jeg håper både Gunnar Søgård og andre som er engasjerte i debatten om framtiden til Øvre Eiker Energi fortsetter å stille gode spørsmål. Så skal vi i Ringeriks-Kraft svare så godt vi kan. «God alene, best sammen» er Ringeriks-Kraft sitt motto. Vi er overbevist om at en løsning hvor våre to kraftselskaper går sammen vil bli til glede for hele regionen og innbyggerne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags