Det er urimelig hvis 196.000 kroner i pensjon blir til 3.000 kroner å rutte med

Skjermdump fra eikerbladet.no, 26. februar og 20. mars.

Skjermdump fra eikerbladet.no, 26. februar og 20. mars.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fuglene kvitrer og det er snart vår. Ute skinner solen og det blir en ny flott dag. Knivene kvesses og det er bare seks måneder til valget.

DEL

KommentarDet er flott du engasjerer deg Stein Andersen i både økonomi, eiendomsskatt og valgdeltakelse. Innbyggere i Øvre Eiker skal engasjere seg. Det viktig å komme med synspunkter på de ulike sakene slik at på valgdagen stemmer man på det partiet som man mener er best skikket til å styre Øvre Eiker inn i framtiden.

Øvre Eiker Høyre har ikke noe å skamme seg over her, snarere tvert imot med flertall i ryggen i de siste 24 år. Det ønsker vi å fortsette med. Og valgdeltakelse, det er vi alle enige i.

Så til facts.
Ja det er riktig Stein at netto driftsresultat er 14,3 mill. i 2018, men jeg har aldri nevnt netto driftsresultat når jeg sier cirka 25 mill. i overskudd. Regnskapsmessig mindreforbruk er 17 mill. og da framkommer et nettoresultat som er noe over 24 millioner kroner bedre enn budsjettert.
Det er dette tallet som er brukt. Resultatet utgjør 1,1 % av brutto driftsinntekter. Rett skal være rett, ja netto driftsresultat er 14,3 mill.

Hvem skal så ha rosen?
De ansatte skal ha ros for nøkternhet og godt budsjettansvar, det samme skal Høyre i posisjon ha, for tilrettelegging av infrastruktur både for privatpersoner og bedrifter.
Riktig infrastruktur med flere boligtomter gir større tilflytting til Øvre Eiker, som igjen fører til økte skatteinntekter. I tillegg har vi en regjering som har gitt større overføringer de seinere år som har kommet Øvre Eiker til gode.
Æres den som æres bør!

Eiendomsskatt er og blir usosial og tar ikke hensyn til personens skatteevne. Høyre vil ikke innføre eiendomsskatt i Øvre Eiker. Vi leser i ulike aviser rundt omkring i landet:

  • «Må ta datteren ut av barnehagen for å betale eiendomsskatt på 21.000».
  • «Tvangssalg av boliger økt fra 35 til 66 på grunn av ikke betalt eiendomsskatt».
  • «Kommuner har best pantesikkerhet i boligen, såkalt legalpant, og kan kreve boligen tvangssolgt grunnet manglende innbetaling av eiendomsskatt».

I motsetning til vanlig inntektsskatt og formuesskatt som trekkes i lønn vil eiendomsskatt innkreves via kommunen sammen med kommunale utgifter. Betaler du ikke får du inkassovarsel etter en purring og deretter namsmannen og i ytterste konsekvens tvangssalg.

Så skal jeg ta et konkret eksempel:

La oss ta et konkret eksempel fra en enke som i dag bor på Eikertun.
Enken hadde i 2017 en bruttopensjon på kr 196.000. Av dette betalt hun ca. kr 30.000 i skatt.
Deretter tok Øvre Eiker kommune 85 % av nettoen fordi hun er pleiepasient på Eikertun, ca. kr 145.000.
Hun ville da sitte igjen med cirka 25.000 til eget forbruk.

Hun eier et hus i Vestfossen og kommunale avgifter, vann og renovasjon samt feiing og forsikringer vil utgjøre minst kr 16.000.
Eiendomsskatt skal beregnes av omsetningsverdi med bunnfradrag, og la os si at nettoverdien av huset ble tre millioner kroner, så ville eiendomsskatten utgjøre med to promille, kr. 6.000.

Hun ville da sitte igjen med kr 3.000.- til eget forbruk til et helt år.

Er det rimelig?

I mitt hode svært usosialt. Hva med enslige mødre i eget hus, hva med dem med lav inntekt og eget hus, hva med de med nytt hus og høy gjeld og hva med de med eiendommer med høy omsetningsverdi? Jeg bare spør!
Dessverre er det slik for mange.

Så til slutt Stein; pensjonistenes økonomi er jeg svært opptatt av.
I mitt yrkesaktive liv jobbet jeg med liv og pensjonsprodukter og har bistått mange bedrifter og institusjoner med etablering og vedlikehold av pensjonsordninger. Tilpassing til folketrygden er et nøkkelord her. I tillegg har jeg holdt svært mange foredrag om pensjon rundt omkring i Norge.

Nå er det slik at ved pensjonsforliket i 2011 var alle partier enige om ny Folketrygd og hvordan denne skulle reguleres i framtiden sett opp mot lønnsutviklingen i Norge og utvikling i levealder. Det ble dessverre innført underregulering av pensjonene hvert år og levealderjustering.

Å skylde på Høyre for pensjonistenes økonomi er å skyte på feil person, her må et samlet storting fatte et felles vedtak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags